bild
Serie

PERSONALAKTER

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Avser spridda personalhandlingar (däribland inkomna ansökningshandlingar, inkomna ansökningar om tjänstledighet, spridda handlingar rörande lönesättning, koncept av uppsägningar och koncept av utfärdade tjänstgöringsbetyg) som ordnats efter individ.Tidskolumnens dateringar är ungefärliga.Alfabetisk (efter efternamn) ordning.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0010]1932 – 1958Ingår i Holmsunds kommuns skolstyrelses arkiv, serie F 1 A.