bild
Serie

Övriga ämnesordnade handlingar

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

ReferenskodTidAnmärkning 
980Ett band "Wirkes Flottningen i Dahlarne" (etikett på främre pärmens framsida). Häri:

Överenskommelse (i avskrift) 1701-03-21 mellan Stora Kopparberg och Västerdalsallmogen om vedleveranser;
Minnesbok eller allehanda upplysningar rörande de förnämste flottlederna, tillgångar på skogar till virke därtill gränsande, så ock, hurusom Bergslaget ingått i påkostningar med byggnader, stensprängning och uppresningsarbete (!) m m från år 1775, daterad Källeborg 1803-03-12 och undertecknad Nils Fröman;
PM för virkesrörelsen, dat Källeborg april 1842 och undertecknad J Fröman;
Om lefvereringen af Bergslagets virke i Westerdalarne m m vid en resa derstedes i Aprill månad 1842, undertecknad C G Husberg.
 
9811726Trasigt band. Handlingar "angående voteringen om Herredagsmanswahlet i Fahlun" enligt inbunden förteckning. Volymen "inlöst på auction efter Inspect. Ing. Fahlstedt och d 31 Julii 1795 inlämnad till BergslagsArchivet af Pehr Dahl".

Jfr Birgitta Ericsson, Bergstaden Falun, s.245 (om Ingel Fallstedt), 198ff (om riksdagsmannavalet 1726) och 148ff.
 
10041794Instruktioner vid Stora Kopparberget, utfärdade av Bergskollegium 1794-02-21. "Grufve Rättens Notarie tillhörig."