Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Söderhamns kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (73 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11864 – 1903Karta öfver Söderhamns stad, 1864.
Karta öfver kvarteret Stugsund i Söderhamn, 1864.
Ritningar, skisser och en del andra handlingar till ny kyrka i Stugsund, 1899-1903.
 
- [H0001]1882Karta öfver tomten nr 126 B uti Norra kvarteret af staden Söderhamn.
Kvarligger i vol. O III: 1
 
- [H0003]1904Karta över Stugsund med angivande av plats för kyrkan.
Kvarligger i vol. K V: 3
 
21904 – 1923Ritningar till f.d. församlingshuset, Kungsgatan 12, 1904.
Ritningar till Stugsunds församlingshem, 1923.
 
- [H0004]1919Karta över Sandarne utvisande donerade områden ämnade för kyrka och prästgård.
Kvarligger i vol. O III: 1
 
- [H0005]1923Förslagsritning angående inredning av kök å församlingshuset i Söderhamn.
Kvarligger i vol. K III b: 5
 
- [H0006]1923Planritningar till arkiv i prostgården.
Kvarligger i vol. O III: 1
 
- [H0007]1924Planritningar (3 st) över församlingshus i Stugsund.
Kvarligger i vol. K III b: 5
 
- [H0008]1924Sektionsritning över församlingshus i Stugsund.
Kvarligger i vol. K III b: 5
 
- [H0009]1924Ritning över församlingshus i Stugsund.
Kvarligger i vol. K V: 3
 
- [H0010]1924Fasadritningar (4 st) över församlingshem i Stugsund.
Kvarligger i vol. K V: 3
 
- [H0011]1927Ritning till pastorsbostad i Sandarne.
Kvarligger i vol. O II: 1
 
- [H0012]1930Planritningar (3 st) över församlingshuset i Söderhamn och värmeledning.
Kvarligger i vol. K III b: 4
 
- [H0013]1931Karta över föreslagen jämkning av stadsplan berörande kyrkoherdeboställets tomt, kvarteret Vargen.
Kvarligger i vol. O III: 1
 
- [H0014]1937Planritning över komministerbostället i Söderhamn angående förslag till inredning av källare.
Kvarligger i vol. K III b: 7
 
- [H0015]1937Plan- och fasadritningar över kyrkoherdebostället, kvarteret Vargen.
Kvarligger i vol. O III: 2
 
- [H0016]1938Situationsplan över kvarteret Vargen med planteringsförslag.
Kvarligger i vol. O III: 2
 
- [H0017]1939Ritning över komministerbostället i Sandarne - förslag till ändring.
Kvarligger i vol. K II a: 8
 
31942Karta över Söderhamns stad (egentliga staden). Rullad. 
- [H0018]1942Planritningar (2 st) över församlingshemmet i Söderhamn med förslag till ändring.
Kvarligger i vol. O I a: 12
 
41947 – 1962Karta över avstyckning från stadsägan nr 921 i Söderhamn, 1947.
Kartor (3 st) över Söderhamns stad, 1956-1959.
Ritningar och förslag till församlingshem i Stugsund och dito till krematorium, 1956.
Ombyggnad av församlingshem kvarteret Frigga nr 1, Stugsund, 1960.
Ritningar och förslag till restaurering av bisättningskapell i Söderhamn, 1961.
Förslag till nytt församlingshem i kvarteret Geten, 1962.
 
- [H0019]1953Planritningar (3 st) över kvarteret Frigga nr 1 angående inredning av badrum m.m.
Kvarligger i vol. K III a: 11
 
- [H0020]1953Ändringsritning (plan och sektioner) över kvarteret Furan nr 5, församlingshuset.
Kvarligger i vol. K III a: 11
 
51954Karta över Söderhamns stad området öster om kvarteret Kamelen. Rullad. 
- [H0021]1955Karta över tomten nr 3 i kvarteret Geten i Söderhamn.
Kvarligger i vol. O III: 3
 
- [H0022]1956Planritningar (3 st) över kvarteret Frigga nr 1, Stugsund.
Kvarligger i vol. K III a: 11
 
- [H0023]1956Ritningar (2 st) - förslag till klockstapel vid Stugsunds församlingshus.
Kvarligger i vol. K III a: 12
 
- [H0024]1957Ritning över klockstapel med klocka som Stugsunds församling har flyttat från missionskyrkans tomt till församlingshemmets.
Kvarligger i vol. K III a: 12
 
61959Karta över Söderhamns stad (egentliga staden, Stugsund och Lervik). Rullad. 
- [H0025]1959Planritning över Sandarne komministergård.
Kvarligger i vol. K III a: 12
 
- [H0026]1959Detaljritningar över trappa, häck och stödmur.
Kvarligger i vol. O I b: 4
 
- [H0027]1961Planritning av bostadslägenhet, kvarteret Frigga i Stugsund.
Kvarligger i vol. K III b: 10
 
- [H0028]1962Förslag till ändring av stadsplan (kvarteret Geten, Ejdern, Hunden m.m.).
Kvarligger i vol. K V: 5
 
- [H0029]1963Förslag till stadsplan för området mellan kvarteren Geten och Ellem (kyrkogården m.m.).
Kvarligger i vol. K III a: 14
 
- [H0030]1963Planritning entréplan över församlingshem med möbleringsförslag.
Kvarligger i vol. K V: 5
 
- [H0031]1963Planritning övervåning över församlingshem med möblerings- och belysningsförslag.
Kvarligger i vol. K V: 5
 
- [H0032]1963Planritning bottenvåning över församlingshem med möbleringsförslag.
Kvarligger i vol. K V: 5
 
- [H0033]1964Planskiss: förslag till ombyggnad av Tägtgatan.
Kvarligger i vol. O III: 3
 
- [H0034]1966Planritningar (3 st) angående förslag till ombyggnad av komministergården, kvarteret Lagern 9.
Kvarligger i vol. K III b: 8
 
- [H0035]1966Förslag till ändrad fasad mot söder å fastigheten Geten nr 7.
Kvarligger i vol. K III b: 8
 
- [H0036]1967Planritningar (2 st) angående förslag till ombyggnad av komministerbostad (fastigheten kvarteret Geten 3).
Kvarligger i vol. K III b: 8
 
- [H0037]1968Planritning över komministergården i Sandarne angående vattenledningsanslutning till stadens nät.
Kvarligger i vol. O III: 3
 
- [H0038]1969Planritningar (3 st) över kyrkoherdebostället, kvarteret Vargen nr 1, angående ändringsarbeten.
Kvarligger i vol. K III b: 10
 
- [H0039]1969Plan- och sektionsritning över kyrkoherdebostället angående ändringsarbeten.
Kvarligger i vol. O III: 3
 
71969 – 1992Tillbyggnad av förråd, Söderhamns kyrkogård, 1969 och 1979.
Förslag till soppost vid Söderhamns kyrkogård, 1971.
Ritningar, Mariagården, 1981-1989.
Ritningar, Stugsunds kyrka kvarteret Frigga nr. 1, 1992.
 
- [H0040]1970Karta över Söderhamns stad.
Kvarligger i vol. O I b: 5
 
- [H0041]1971Ritningar till kvarteret Norrberget.
Kvarligger i vol. O II: 5
 
- [H0042]1971Planritning Över kvartershus II, kvarteret Norrberget i Söderhamn.
Kvarligger i vol. K III b: 11
 
- [H0043]1971Situationsplan över stadsäga nr 265 angående om- och tillbyggnad av förrådslokal.
Kvarligger i vol. K III b: 11
 
- [H0044]1972Förslag till nytt rum på vinden, Kyrkbacksgården.
Kvarligger i vol. K III b: 12
 
- [H0045]1973Förslag till ändring och utvidgning av stasdsplan för Stugsunds centrum.
Kvarligger i vol. K III b: 13
 
81975 – 1978Församlingshus kvarteret Vargen nr. 1 och 2 i Söderhamn, 1975-1976.
VVS-ritningar kvarteret Vargen nr. 2, 1978.
 
- [H0046]1976Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Geten.
Kvarligger i vol. O I b: 5
 
- [H0047]1976Grundkarta över kvarteret Hunden, Geten m.fl.
Kvarligger i vol. O I b: 5
 
- [H0048]1977Karta över Tälje industriområde med förslag till VA-ledningar och gatubyggnad.
Kvarligger i vol. O I b: 5
 
91978El-ritningar kvarteret Vargen nr. 2. 
101978Byggnadsritningar, detaljritningar m.m. kvarteret Vargen nr. 2. 
- [H0049]1978Karta över Källskär, västra delen i Sandarne.
Kvarligger i vol. K V: 9
 
- [H0050]1978Preliminärt förslag till områdesplan för Sandarne.
Kvarligger i vol. K V: 9
 
- [H0051]1978Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Ripan m.m.
Kvarligger i vol. O I b: 5
 
- [H0052]1978Områdesplan för Sandarne, Söderhamns kommun (6 kartblad).
Kvarligger i vol. K III b: 20
 
111978 – 1989Byggnadsritningar kvarteret Vargen nr. 2, 1978.
Luftbehandling kvarteret Vargen nr. 2, 1989.
 
- [H0053]1979Illustrationsplan till förslag till ändring och utvidgning av stadsplan, Sandarne.
Kvarligger i vol. K V: 9
 
- [H0054]1980Skissförslag för kvarteret Ripan med beräknat antal gravar.
Kvarligger i vol. O I b: 5
 
- [H0055]1981Ritningar (5 st) över passagerarbåt.
Kvarligger i vol. K II b: 14
 
- [H0056]1984Karta angående fastighetsreglering berörande Sandarne 2:1 och 4:1.
Kvarligger i vol. K III b: 28
 
- [H0057]1984Karta över bl.a. fastigheten Sandarne 4:B.
Kvarligger i vol. K III b: 29
 
- [H0058]1984Relationsritning över fastigheten Vargen 1.
Kvarligger i vol. K III b: 30
 
- [H0059]1984Illustrationskarta över rådhusområdet med förslag till ändring av stadsplan.
Kvarligger i vol. K III b: 30
 
- [H0060]1986Förslag till staket och grindar vid Mariagården.
Kvarligger i vol. K III b: 35
 
- [H0061]1987Ombyggnadsritning över Vargen 1.
Kvarligger i vol. K III b: 32
 
- [H0062]1988Situationsplan över Vargen 2 (Mariagården) angående gårdsplantering, alt. I.
Kvarligger i vol. K III b: 35
 
- [H0002]odat.Karta öfver Stugsundet.
Kvarligger i vol. K V: 3