Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar


 Kartor / ritningar (26 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A12590Preliminärt förslag till vattenkraftanläggning vid Såg- och Kvarnfallen i Krångedeforsarna, utdrag av ägokarta över Krångede by1918-04-30Uppvisad inför Ragunda Tingslags Häradsrätt 1918-06-17.
Ingenjörsfirma Thuresson & Co, Stockholm.
 
A12591:10001-10003Generalstabens karta över Sverige, Hällesjö, Ragunda1909 
A12592:10001-10002Förteckning över Sveriges vattenfall, Hammarforsen och Krångede1913Statens Meterologiska-Hydrografiska anstalt. 
A12593Karta över mark som erfordras för utvidgning av spårsystem vid Bispgården inom Oppåsens by i Fors socken1918Upprättad av N. P. sædén, tjf. lantmätare vid SJ. 
A12594Karta över mark som erfordras för anordnande av ny mötesplats vid Fångsjöbacken inom Byns by i Fors socken1917Upprättad av N. P. Sædén, tjf. lantmätare vid SJ. 
A12595Karta över rågångarna omkring fäbodeskiftet till hemmanet Kånkback nr. 1 Litt B1917Upprättad av Frithiof Linde, e. lantmätare.
R 1556 och 1557.
 
A12596Karta över Stadsforsen med därvarande fiskebyggnader1836-11Kopia. 
A12597:10001-10002Kartskiss över strandpartiet vid Hemmingedan i Indalsälven med flottledsbyggnad och ett vid älven inträffat strandras1932-04-24Plan och profil 1932 3/5 §190.
Upprättad av Karl Hård, forstmästare.
 
B10048Karta över Tjuvkilen1932Tillhör överlantmätarens i Jämtlands läns expedition nr. 84/1932. 
E11971:10001-10002Krångede vattenkraft, diagram rörande vattenföring1919-06-03Vattenbyggnadsbyrån.
Tillhör Ragunda dombok 1919-06-10, § 270 - 271.
 
E11972:10001-10003Krångede vattenkraft, sektioner genom kraftstationen1919-06-03Vattenbyggnadsbyrån.
Tillhör Ragunda dombok 1919-06-10, § 270 - 271.
 
E11973:10001-10004Preliminärt förslag till kraftanläggning vid Sågfallet i Krångedeforsarna, sektioner och plan1918-04-30 – 1918-08-15Uppvisat inför Ragunda Tingslags Häradsrätt vid syn 1918-06-17.
Ingenjörsfirma Thuresson & Co, Stockholm.
 
E11974Preliminärt förslag till vattenkraftanläggning vid Sågfallet i Krångedeforsarna, plan nedströms dammen1918-11-23Uppvisat inför Ragunda Tingslags Häradsrätt vid syn 1918-11-27.
Ingenjörsfirma Thuresson & Co, Stockholm.
 
E11975:10001-10005Preliminärt förslag till vattenkraftanläggning vid Kvarnfallet i Krångedeforsarna,sektion och plan1918-04-30 – 1918-08-15Uppvisat inför Ragunda Tingslags Häradsrätt vid syn 1918-06-17.
Ingenjörsfirma Thuresson & Co, Stockholm.
 
E11976Förslag till vattenkraftstation å Bispgårdens samfällighet vid Stadsforsen1915-05-22Företedd vid häradssyn med Ragunda Tingslags Häradsrätt 1915-05-27.
Ingenjörsfirma Thuresson & Co, Stockholm.
 
E11977:10001-10003Krångede vattenkraftverk, förslag till flottningsränna1916-04-29Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm. 
E11978:10001-10003Krångede vattenkraftverk, förslag till flottningsränna, situationsplan och profil1916-04-29Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm.
Tillhör § 270 - 272, 1919 10/6
 
E11979:10001-10002Fullständigt förslag till vattenkraftanläggning vid Stadsforsen, grafisk framställning av vattenstånd och vattenmängd för Indalsälven vid Ragunda Järnvägsstation1911-01-15Ingenjörsfirma Thuresson & Co, Stockholm. 
E11980:10001-10002Förslag till kraftverk vid Stadsforsen i Indalsälven, profil, plan och elevation1918-07-01Kungliga Vattenfallsstyrelsen, stockholm. 
E11981Sambandet mellan vattenståndet vid Hemmingedan och Ragunda järnvägsbro1932-12-30Ragnar Lidén.
Vt. 1933, § 42
 
E11982:10001-10002Förslag till vattenkraftanläggning vid Hammarforsen, plan över anläggningen1917-03-28Ingenjörsfirma Thuresson & Co, Stockholm. 
E11983Hammarforsens vattenkraftverk, plan1924-09-06Uppvisat inför Ragunda Tingslags Häradsrätt vid syn den 8 - 9 september 1924. 
E11984:10001-10003Förslag till vattenkraftanläggning vid Hammarforsen, dammsektioner och längdsektioner1917-03-28Ingenjörsfirma Thuresson & Co, Stockholm. 
E11985:10001-10004Hammarforsens vattenkraftverk, plan och sektion1923-06-26 
E11986:10001-10002Profil av nipa invid nipraset i Utanede1931-09-24Uppvisat inför Ragunda Tingslags Häradsrätt den 12 januari 1932 vid 44 i domboken.
Upprättad av N. C. Rimfors.
 
F10150Förslag till kraftverk vid Stadsforsen Indalsälven, situationsplan1918-07-01Kungliga Vattenfallsstyrelsen.