Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

Rättviks kyrkoarkiv, Dalarnas län

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11284/K IV b/11639 – 1836Kungl. plakater och förordningar (tryck). Spridda år. 
11320 – 1780Rågångs- och gränshandlingar gällande Rättvik och dess grannsocknar. 
21553 – 1743"Konungars Befallningar, Påbud och Brefwer." 
31571 – 1814"Kongliga Håfrättens, Biskopens och Härads Rättens Resolutioner och Domar". 1571-1758 med ofullständigt register. "Samling af Inlagor, Resolutioner och Handlingar" 1803-1814 med register. 
41577 – 1757"Konungens Resolutioner på Dahlallmogens Beswär wid Riksdagarne och andra tillfällen" 1577-1743. Kungliga brev och resolutioner 1672-1757 med register. 
51621 – 1764"Lagmäns, Grefwars, Riksrådens, Regeringens, Collegiers, Landshöfdingens, Consistoriers, Deputationers Brefwer och Befallningar till Presterskapet och Allmogen med mera" 1621-1764. "Kongl. Maj:ts nådigaste Stadsfästelse uppå Rättviks sockens förening om ett Magasins upprättande derstädes" 1751. 
61672 – 1901Tingsprotokoll och domboksutdrag 1672-1901. Inkomna handlingar rörande flottleder 1889-1900. 
71804 – 1814Landshövdingens och andra ämbetsmäns skrivelser. 
81829 – 1965 
-1618Se pergamentsbrevsamlingen.