Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

Rättviks kyrkoarkiv, Dalarnas län

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11284/K IV b/11639 – 1836Kungl. plakater och förordningar (tryck). Spridda år. 
11320 – 1780Rågångs- och gränshandlingar gällande Rättvik och dess grannsocknar. 
21553 – 1743"Konungars Befallningar, Påbud och Brefwer." 
31571 – 1814"Kongliga Håfrättens, Biskopens och Härads Rättens Resolutioner och Domar". 1571-1758 med ofullständigt register. "Samling af Inlagor, Resolutioner och Handlingar" 1803-1814 med register. 
41577 – 1757"Konungens Resolutioner på Dahlallmogens Beswär wid Riksdagarne och andra tillfällen" 1577-1743. Kungliga brev och resolutioner 1672-1757 med register. 
51621 – 1764"Lagmäns, Grefwars, Riksrådens, Regeringens, Collegiers, Landshöfdingens, Consistoriers, Deputationers Brefwer och Befallningar till Presterskapet och Allmogen med mera" 1621-1764. "Kongl. Maj:ts nådigaste Stadsfästelse uppå Rättviks sockens förening om ett Magasins upprättande derstädes" 1751. 
61672 – 1901Tingsprotokoll och domboksutdrag 1672-1901. Inkomna handlingar rörande flottleder 1889-1900. 
71804 – 1814Landshövdingens och andra ämbetsmäns skrivelser. 
81829 – 1965 
-1618Se pergamentsbrevsamlingen.