Torsdag den 8 december, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Volym

[Kartor och ritningar, kyrkliga fastigheter och kyrklig jord]

Harmångers kyrkoarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010065/O VI c/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/85TRDovqsKk3MOKKQ7T0g0
Datering
17301976(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningGeometrisk avritning över Harmångers prästbord 1709 (kopierad 1730) (1 st) 1730. HLA 18.
Karta över åkersval och ängesland som tillhör prästbordet och kapellansbostället i Harmångers socken (1 st) 1768. HLA 19.
Karta över skogsmark som tillskiftats Harmångers sockens kyrkoherde och komministers boställe (1 st) 1841-1844. HLA 15902.
Karta över inägorna till kyrkoherdeboställe i Harmångers socken (1 st) 1842. HLA 15901.
Karta över utvidgat område för kyrkan i Harmångers socken (1 st) 1861. HLA 15900.
Karta över skogen till Harmångers kyrkoherdeboställe (1 st) 1900-1901. HLA 15898.
Ritningar rörande förändring av sockenstuga inom Harmångers socken (3 st) 1913.
Karta över lägenheten kommunaltomten om 1,2285 hektar avsöndrad från det med kyrkoherdebostället förenade förra komministerbostället Backen nr S1 i Harmångers socken, upprättad genom kopiering av lagaskiftes karta över Backens och Bringsta byar åren 1840-1841 (2 st) 1914. HLA 15897.
Utdrag över vissa äldre kartor bl.a. Backen och Bringsta kyrkoherdebostället 1835-1841, 1862, 1900-1901 (1 st) 1916. HLA 15896.
Skogsindelningskarta till Harmångers förra kyrkoherdeboställe i Harmångers socken (1 st) 1919. HLA 15894.
Utdrag av karta över inägorna till byarna Backen och Bringsta jämte kyrkoherdebostället, upprättad vid laga skifte 1840-1841 (1 st) 1927. HLA 15887.
Kopia från karta över sjösänkningsföretaget i Harmånger 1909 på de ägor som berör kyrkoherdebostället (1 st) 1927. HLA 15892.
Förslag till reparation av Harmångers prästgård (1 st) 1929. HLA 15885.
Förslag till arkivbyggnad vid prästgården i Harmånger (1 st) 1931. HLA 15884.
Uppmätningsplan av prästgården i Harmånger (1 st) 1976.
Uppmätningsplan av prästgården i Harmånger, skissförslag trafiksituationen (1 st) 1976.

Kontroll

Skapad2021-11-26 09:42:47
Senast ändrad2021-12-17 09:55:30