Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kyrkoräkenskaper

Ullångers kyrkoarkiv

Serien inbunden om ej annat anges

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11688 – 1739Kyrkoräkenskaper
Lev. 79/1968
Innehåller även:
Inventarium 1691.
 
21740 – 1788Kyrkoräkenskaper
Lev. 79/1968
Innehåller även:
Inventarium 1761.
 
31761 – 1889Kapsel 1761-1838 (1889)
Koncepträkenskaper, verifikationer m.m.
Lev. 79/1968
Häri ingår arvodesräkning vid vintervägarnas uppmätande i Ullånger socken 1776.
 
41774 – 1837Ficka spr. år
Inkomst- och utgiftsbok (kladd)
Lev. 60/1972
 
51839 – 1886Kyrkokassans skuldbok
Lev. 1943
 
61849 – 1910Huvudbok
Lev 60/1972
Innehåller även:
Orgelkassans räkenskaper 1850-1910.
 
71880 – 1898Reversalbok
Lev. 60/1972
 
81884 – 1906Säkerhetshandlingar
Lev 1943
Delvis förmodligen av privat karaktär
Innehåller även:
Revisionshandlingar 1882-1906
 
91886 – 1911Reversalbok
Lev 60/1972
Ej genomgående kronologisk ordning