bild
Serie

Handlingar angående kyrka

Ny kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien är avslutad.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11887 – 1959Ny kyrka ritningar och arbetsbeskrivning. 
21889 – 1962Kyrkobygget i Ny 1889. Brandförsäkringsbrev 1890-1912, 1925-1962. Lagfartshandlingar för kyrka 1928. Bårhusets byggnadshandlinar 1931. Häri även handl. ang. skolhusbyggnad 1904. 
31933 – 1959Kyrkorestaurering. Expropiationshandl. för kyrkoplanen saknades vid inventering 1947, 1962 samt 1966. 
41938 – 1964Revisionsintyg för Ny kyrkas åskledare och elanläggning. Sotning- och besiktningshandl. för rökgångar. Orgelbygge och invigning 1943-1945. Brandsyneprotokoll. Brandordning Ny kommun 1947. Offert av sockenbudstyg 1946, offert klockstol 1947. Toalettbygge vid Ny kyrka 1947-1949. Insamlingslistor och verifikationer för gåvor till församlingshemmet 1949. Inventarier för Ny kyrkas församlingshem 1949. Vattenundersökning 1965. Minnesruna för kyrkbåten u.å. 
51962Handl. ang. restaurering av församlingshemmet. 
61962Handl. ang. restaurering av församlingshemmet. 
Se: SE/VA/13406/O II/21990Jubileumsskrift Ny socken kyrka 100 år 1890-1990. Handl. ang. hörselteknisk anläggning och revisionsintyg för elanläggning Ny kyrka. 
Se: SE/VA/13011/O II/151995 – 1999