bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13100/L I/11673 – 1901Inventarieförteckning. 
Se: SE/VA/13100/N I/21845 – 1913Inventarieförteckningar s.å. 
11872 – 1960Arkivbox. Avskrift av inventarieprotokoll 1872, inventeringsförteckningar, arkivförteckningar 1911-1950, leveransreversaler, korrespondens m. landsarkivet, inventeringsinstrument, inspektionsprotokoll för kyrkobokföringen samt arkivet, kvitton etc. 
21942Inventariebok för diakonisse-bostaden i Motorp. 
31944 – 1966Inventariebok för Ekshärads kyrka s.å. 
41945 – 1956Arkivförteckning. 
51959 – 1971Inventariebok för Ekshärads församlingshem s.å. 
61961 – 1995Arkivbox. Arkivförteckningar, inventeringsinstrument, inspektionsprotokoll vid kyrkobokföringen och landsarkivet, skrivelser, reversaler kvitton etc. 
71967 – 1971Arkivbox. Finnes 1967, 1971. Inventariebok för kyrkan, Motorp, prostgården, pastoratets skogvaktare, ungdomslokalen. Kladd. 
81969 – 1992Arkivbox. Inventariebok för kyrkogården. 
91974 – 1999Pärm. Inventariebok för Ekshärads kyrka. 
101975 – 1999Pärm. Inventariebok för past.exp. församlingshemmet, KFUM, KFUK. 
111981 – 1999Arkivbox. Arkivförteckning. 
121985, u.å.Arkivbox. Foton samt inventarielistor till Ekshärads kyrka. 
131985, u.å.Div. foton till inventariebok för Ekshärads kyrka. 
141985, u.å.Div. foton till inventariebok för Ekshärads kyrka.