bild
Serie

Kartor och ritningar - kyrkoherdebostället i Gällivare

Gällivare kyrkoarkiv

OVIn:1 i arkivkartong och OVIn:2 i kart- och ritningsarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11897 – 1972Förslag till arbetsprofil och plankarta över tillämpad reglering omfattande jordschaktning, fyllning och planering. Samt grusning av vägar, gårdsplan, odat.
Karta över skogen tillhörande Gellivare kyrkoherdeboställe, 1897.
Ritning till uthusbyggnad för prästgården i Gällivare, 1899.
Ritning och planer av kyrkoherdebostället, odat.
Förslag till uppförande av staket och grindar, odat.
Karta över skogsmark till Gellivare kyrkoherdeboställe. Väv, 1916.
Gamla prästgården i Gellivare (nedbrunnen). Efter beskrivning av Rosa Söderberg 1918. Byggd på 1700-talet.
Ritning för tillbyggnad av arkiv, 1920.
Ritning av uthusbyggnad till kyrkoherdebostad, 1925.
Ritning till uthusbyggnad till kyrkoherdebostad. Alternativ II, 1925.
Vigselrum (Nordenskjöld) med färgsättning, 1949.
Inredning av vigselrum. 3 ritningar upprättade 1949.
Inredning till vigselrum. 2 alternativ, odat.
Ritning nr 02-01: El-installation, plan 1 trappa, 1949.
Ritning nr 02-02: Bottenplan.
Ritning nr 02-03: Källarplan.
Detaljer till skärmtak med stolpar, 1949.
Ritning till 2 st skrivbord med lådor. Ritning till skrivbord, bänk. Ritning till skåp till kassavalvet.
Ritningar till spis i övre hallen (2 st), 1949.
Trappa med räcke till övre våningen, 1949.
Huvudentré, uppställningsritning, 1949.
Altan och balkong, 1949.
Vigselrum, 2 ritningar upprättade 1949.
Kyrkoherdebostad: Fasad mot öster och väster. Fasad mot norr. Fasad mot söder, 1949.
Övre plan, 1949.
Bottenplan, 1949.
Källarplan, uppmätningsritningar, 1949.
Förslagsritningar: Fasad mot söder. Fasad mot norr. Fasader mot öster och väster. Sektioner, 1949.
Källarplan, uppmätningsritningar, 1949.
Bottenplan, 1949.
Övre plan. Bottenplan, 1949.
Ombyggnads- och reparationsarbeten: Fasad mot norr. Fasad mot söder, 1949.
Källarplan, 1949.
Bottenplan. Övre plan. Källarplan. Övre plan, alternativ, 1949.
Detalj till dopfunt av målat trä, 1950.
Dopfat med lock (Knut Nordenskjöld), 1950.
Knäfallspallar till vigselrum. Detaljer, 1950.
Vigselrummet, altare och knäfallspallar, 1950.
Vigselrummet, 2 ljusstakar, 1950.
Arkiv, 1954.
Uthus, Prästgården. Ritning 1 och 2, 1954.
Bottenplan. Plan 1, 1 trappa. Källarplan, 1960.
Förslagsritningar: Ändring av gamla pastorsexpeditionen till bostadslägenhet: Alternativ I, 3 ritningar. Alternativ II, 3 ritningar. 1966.
Förslag till ombyggnad av kyrkoherdebostad och pastorsexpeditionen till bostadslägenheter. 3 ritningar, 1967.
Uppmätningsritning, kyrkoherdebostad, planer och fasader. Ritning nr 1, 1967.
Ombyggnad av kyrkoherdebostad: balkong, fasader, planer och sektion. Ritning nr 2, 1967.
Förslag till köksinredning, 1967.
Snickeriförteckning. Ritning nr 3, 1972.
Ritning nr E 1: Belysning, teleteknisk anläggning, kraft och el för VVS. Källarplan.
Ritning nr E 2: Dito bottenplan.
Dito övre plan.
Info/
 
21898 – 1936Skiss til uthusbyggnader vid Gellivare Prästboställe, 1898.
Utdrag ur kartor över Gellivare kyrkoby. Upptagande ägor Litt xx (Prästbordet), 1918.
Karta över 3/8 mtl krono. Gällivare nr 23 kyrkoherdeboställe och 1/64 mtl skatte. Gällivare nr 25, komministerboställe, 1936.
Info/