bild
Serie

Historiska handlingar

Bro kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1491/C I/1 ½1745 – 1818"Sällsamma och märckvärda händelser uti Bro och Lossa soknar" 1745-1750 och tingspredikoturer 1745-1818. 
11785 – 1976Strödda handlingar 1785-1802. Innehåller bl.a. förteckning å barnhusbarn i Bro socken 1785 och förteckning å gåvor till svenska flaggans heder 1794.
Protokollsbok för tjänstemannaroten 1890-1916.
Protokollsbok 1928
Protokollsbok för ungdomsföreningen 1909-1913.
Ritningar m.m. angående ålderdomshem 1915-1919.
Utdrag ur protokoll prövningsnämnden 1931.
Räkenskaper för församlingssalen 1943.
Arbetsgivaruppgifter 1965-1967.
Förteckning över församlingslokaler, odaterat.
Avtal med STIM 1971-1976.
 
21946 – 1966Handlingar rörande Bro syförening, dagsyföreningens kassabok.
Historik över verksamheten i Bro-Låssa kyrkliga syförening, odat.
 
31947Förslag till sockenvapen i Bro.
Konfirmationsfotografier, odaterat.