Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrka, kyrkogård m.m.

Själevads kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1819Förteckning på givare och insamlade medel till kristall-
ljuskrona i kyrkan.
Se F:3.
 
11870 – 18771870-1877, odat. Kapsel. Handlingar ang kyrkan.
Lev 75/1975.

Anm:
Innehåller handlingar rörande kyrkbygget u å, 1870-1875 samt
dagsverkslängder 1873-1877.
 
21875 – 19091875-1909 spr år. Kapsel.
Handlingar ang kyrkan.
Lev 129/1973.

Inneh:
Handlingar ang kyrkobyggnaden 1875-1882.
Handlingar ang kyrkan vid församlingsdelningen 1907-1909.
Inneh även:
Bilagor till husförhörslängden
u å 1839-1890 spr år. Flyttningsbevis 1869, 1877. Förteckning över barn
födda i församlingen 1846-1851.
Bilaga till födelse- o dopboken 1908.
Bilagor till lysnings o vigselboken u å, 1860.
Bilagor till död- o begravningsboken 1889-1891.
Handlingar ang prästval o komministerval 1855-1888 spr år.
Visitationsprotokoll 1866. Handlingar ang prästbordet o
komministerbostället 1787-1890 spr år.
Handling ang fiske 1795. Handlingar ang prästerskapets löneförmåner 1791,
1828.
Fragment av latinsk mässbok u å (1500-tal?).
 
31876 – 1896Kapsel.
Handlingar ang kyrkan.
Lev 75/1975.

Anm:
Innehåller handlingar rörande kyrkbygget samt ritningsförslag till
detsamma.
 
- [H0002]1880 – 1882Gäller åren 1880 och 1882. Handlingar rörande orgeln.
Se J:2.