Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Follingbo kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om inget annat anges.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23033/L I b/11855 – 18841855-1875 sockenmagasinsräkenskaper. 1858-1872 organinst- och bälgtramparekassan. 1858-1884 orgelverksfonden. 
Se: SE/ViLA/23064/L V/51748 – 1811Kvittenser för konsistorella avgifter. 
11834 – 1864Inb. Sockenmagasinsräkenskaper. 
21792 – 1800Innehåller ett häfte.
Magasinsräkenskaper. (Lev 49/1997.)
 
31885 – 1991Innehåller fyra inbundna räkenskapsböcker för kyrkans orgelfond (fonden överfördes 1903 till kyrkokassan, men påbörjades på nytt 1918). Även ett aktomslag med årsbesked och makulerad bankbok för fonden.
1. 1885-1902. Från pärmens baksida är fondens skuldsedlar noterade 1886-1902. Häri även räkenskaper för prästlönefonden 1903-1970. (Tidigare signum L V:2.)
2. 1918-1939. (Tidigare signum L V:4.)
3. 1940-1974. (Tidigare signum L V:6.)
4. 1975-1991. (Tidigare signum L V:10.)
 
41903 – 1991Innehåller tre inbundna räkenskapsböcker. Även två aktomslag med årsbesked och makulerade bankböcker för fonderna.
1. Holmbergska fonden 1903-1972. Separata räkenskaper för Follingbo och Akebäck. (Tidigare signum L V:3.)
2. Holmbergska fonden 1973-1991. Separata räkenskaper för Follingbo och Akebäck. (Tidigare signum L V:15.)
3. Prästlönefonden 1971-1991. Se även volym L V:3. (Tidigare signum L V:12.)
 
51918 – 1991Innehåller fyra inbundna böcker och ett häfte. Även två aktomslag med årsbesked och makulerade bankböcker för Ruuthska gravfonden och för fonden för kyrkans förskönande. Räkenskaper.
1. Häfte. Ruuthska gravfonden 1918-1939. Fonden för kyrkans förskönande 1919-1939. (Tidigare signum L V:5.)
2. Inb. Ruuthska gravfonden 1940-1972. August Petterssons L. Vede gravfond 1963-1972. Signe Sigréns gravfond 1970-1971. Johannes Dahlströms gravfond 1971. (Tidigare signum L V:7.)
3. Inb. Fonden för kyrkans förskönande 1940-1960. Kyrkans restaureringsfond 1942-1956. Församlingens dispositionsfond 1957-1960. (Tidigare signum L V:8.)
4. Inb. Ruuthska gravfonden 1973-1991. August Petterssons L. Vede gravfond 1973-1991. Signe Sigréns gravfond 1972-1976. Johannes Dahlströms gravfond 1972-1976. (Tidigare signum L V:11.)
5. Inb. Fonden för kyrkans förskönande 1961-1991. (Tidigare signum L V:13.)
 
61942 – 1973Innehåller två inbundna böcker och två aktomslag.
1. Inb. Kassabok för kyrkoadjunktbostadskassan 1942-1958. (Tidigare signum L V:9.)
2. Inb. Räkenskaper för församlingens kassaförlagsfond 1961-1973.
3. Aktomslag. Årsbesked och makulerad bankbok för församlingens kassaförlagsfond.
4. Aktomslag. Årsbesked och makulerad bankbok för församlingens investeringsfond för kyrkobyggnaden.
 
71976 – 1991Verifikationer till August Pettersson gravfond.