bild
Serie

Prästlönekassans verifikationer

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19.