Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Prästlönekassans verifikationer

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19.