bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara

Nässja kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrister (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av handlingar.