bild
Serie

Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar

Norra Råda kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13512/N/11690 
Se: SE/VA/13399/L I/11699 – 1745Finnes 1699, 1745. Inventarieförteckningar. 
Se: SE/VA/13399/K I/21770Protokollsutdrag. 
11778 – 1846Mapp. Visitationshandlingar samt inventarieförteckningar för kyrka. Omf. past. för visitationshandl. 
Se: SE/VA/13399/K I/31791Visitationsprotokoll. 
Se: SE/VA/13100/N I/11830 – 1899Visitationshandlingar, ämbetsberättelser, syneprotokoll samt inventarieförteckningar. 
21830 – 1971Inventariebok för kyrkan. 
Se: SE/VA/13399/K I/41833Biskopsvisitationsprotokoll. 
31862 – 1932Ämbetsberättelser. 
41884 – 1997Arkivbox. Arkivförteckningar, inventeringsinstrument, korrespondens med landsarkivet, inspektionsprotokoll av kyrkobokföringsinspektören, reversaler, kvitton å arkivalier, etc. Omf. past. fr. 1985-. 
51889 – 1996Arkivbox. Ämbetsberättelser. Spr. år. Omf. past. 
61901 – 1932Protokoll vid biskopsvisitation. 
71928 – 1984Arkivbox. Inventarieförteckningar vid kyrka och kyrkogård. 
81929 – 1961Ämbetsberättelser. Häri även visitationsprotokoll vid biskopsvisitation 1946, 1961. Omf. past. 
91932Förteckning över kyrkoarkivet. 
101932 – 2001Arkivbox. Prost- och biskopsvisitationsprotokoll. Omf. pastoratet. 
111939 – 1940Inventariebok för kyrkan. 
121966 – 1999Arkivbox. Arkivförteckning för kyrkoarkivet. Omarbetad 1998. 
131981 – 2008Arkivbox. Inventarieförteckning för kyrkan. Innehåller fotonegativ.