Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Historiska anteckningar

Rättviks kyrkoarkiv, Dalarnas län

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11284/N III/11703 – 1714Om Rättviks socken och dess märkvärdigheter. 
Se: SE/ULA/11284/N III/51970Avgjutningar och fotografier av Rättviks sockensigill 1720 och 1734. 
Se: SE/ULA/11284/O III/11829 – 1831Om gränsen mellan Rättviks och Alfta socknar. 
Se: SE/ULA/11284/O IV/1odat.Series pastorum (för tiden början av 1500-talet -- 1700-talet). 
1Odat.Odat. avskrifter av handlingar 1320-1740, spridda år, om socknens gränser. Odat. series pastorum et comministorum 1499-1959. Odat. avskrift av handling om livet i kapellansgården 1580-1610. Odat. förteckningar över namn på byar, gårdar, gärden, ängar m.m. (delvis enligt 1684 års husförhörslängd). Odat. förarbeten till Rättviks fornhistoria. Odat. handlingar om folkundervisningen. 
21700 – 1929Krönikeböcker 1700-talet -- 1929. 
31768 – 1978Om gränsen mellan Rättviks och Svärdsjö socknar 1768-1777. De paroecia Rättvik in Dalecarlie av Carolus Ferdinander Lindström 1839. Avskrifter och uppteckningar om socknen 1912-1917 och odat. Om bronsåldersgravar på Tingsnäs udde 1941. Rättvikssägner 1941 och odat. "Vad sig i socknen tilldragit sedan sist" 1949. Bidrag till Rättviks bibliotekshistoria 1959. Tre kopior från 1978 ur Westrinska samlingen på Uppsala universitetsbibliotek rörande företeelser i Rättvik på 1500 --1600-talen. 
41940 – 1997Tryckta böcker/redogörelser om socknen 1956, om kyrkan 1940, 1949, 1954 och odat. jul och nyårshälsningar 1947-1997, ej alla år, och faste- och påskbrev 1976, 1977. 
51945 – 1955Tidningsurklipp. 
61952 – 1962Foto- och klippsamling "Ur Rättviks historia". 
71954 – 1968Kommitténs för sockenbeskrivning protokoll 1955-1968 och handlingar 1954-1967. 
81955 – 1956Tidningsurklipp. 
91956 – 1958Tidningsurklipp. 
101958 – 1959Tidningsurklipp. 
111963 – 1969Foto- och klippsamling "Ur Rättviks historia". 
121970 – 1976Foto- och klippsamling "Ur Rättviks historia". 
131977 – 1979Foto- och klippsamling "Ur Rättviks historia".