bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.