Måndag den 16 december kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Ritningar angående kyrkogården

Ekerö kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11874 – 1937Gravläggningskarta över Ekerö kyrkogård år 1874 ritad av R. Klinckowström.
Karta över kyrkogården 1929.
Ritning över kors på Ekerö kyrkogård, odat.
Karta över Ekerö kyrkogård jämte område till utvidgning å fastigheten Asknäs 1937.
 
21940 – 1962Arbetsritning av kyrkogården 1940.
Förslag till plantering vid parkeringsplatsen 1950.
Ritning och PM angående beskärning av träd å kyrkogården 1962.
 
31960Ritningar över bårhus och förrådshus vid kyrkan. 
41989 – 1991Förslag till utvidgning av kyrkogården vid Ekerö kyrka av Lennart Lundgvist landskapsarkitektkontor:
Perspektiv minneslund.
Detalj minneslund och urngravsområde.
Detalj kistgravsområde.
Situationsplan.
 
51990 – 1991Förslag till ny ekonomibyggnad av Uppfeldt Wallerstedt arkitektkontor.