bild
Serie

Ritningar angående kyrkogården

Ekerö kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11874 – 1937Gravläggningskarta över Ekerö kyrkogård år 1874 ritad av R. Klinckowström.
Karta över kyrkogården 1929.
Ritning över kors på Ekerö kyrkogård, odat.
Karta över Ekerö kyrkogård jämte område till utvidgning å fastigheten Asknäs 1937.
 
21940 – 1962Arbetsritning av kyrkogården 1940.
Förslag till plantering vid parkeringsplatsen 1950.
Ritning och PM angående beskärning av träd å kyrkogården 1962.
 
31960Ritningar över bårhus och förrådshus vid kyrkan. 
41989 – 1991Förslag till utvidgning av kyrkogården vid Ekerö kyrka av Lennart Lundgvist landskapsarkitektkontor:
Perspektiv minneslund.
Detalj minneslund och urngravsområde.
Detalj kistgravsområde.
Situationsplan.
 
51990 – 1991Förslag till ny ekonomibyggnad av Uppfeldt Wallerstedt arkitektkontor.