bild
Serie

Avgångsregister

Tingstads kyrkoarkiv

Äldre avgångsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Årtal i tidskolumnen betecknar avgångsperiod.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11968 – 1991Kartong. Register bestående av personavier i personnummerordning. Indelat i tre sviter omfattande perioderna 1968-1972, 1973-1982 samt 1983--1991-06-30.

Serien avslutad.