bild
Serie

HANDLINGAR OCH RÄKENSKAPER ORDNADE EFTER ÄMNE

Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret

 Serier (62 st)

ReferenskodTitel 
G1Försvarsmakten och krigsmakten 
G1 AMönsterrullor 
G1 BRullor över båtmanshåll 
G1 CDiverse handlingar 
G2Lots- och båkinrättningar 
G3Grundränta och tionde 
G3 AJordeböcker 
G3 BRusttjänstlängder 
G3 CSkattläggning 
G3 DJordrannsakningar 
G3 ETionde 
G3 FMarkegångstaxor 
G3 GHandlingar angående ödehemman, missväxt m.m. 
G3 HHandlingar angående särskilda jordnaturer samt kronans sparade räntor 
G4 AUppbörden av statens från länets utgående utskylder och inkomster 
G4 A1Uppbördsböcker för Färentuna härad 
G4 A2Uppbördsböcker för Sollentuna och Vallentuna härad 
G4 A3Uppbördsböcker för Öknebo härad 
G4 A4Uppbördsböcker för Vaxholm 
G4 BUppbördsextrakt 
G4 CRestantieräkningar 
G4 DStämpelpappersräkningar 
G4 EUppskattningar till förmögenhetsavgifter 
G4 FHandlingar angående mantalspenningar 
G4 GHandlingar rörande särskilda bevillningar 
G4 HDiverse handlingar rörande bevillningar 
G4 IAvkortningslängder 
G4 KHandlingar rörande 1810 års bevillningsförordning 
G4 LPrövningsnämndens handlingar 
G5Uppbörden av avgifter till särskilda inrättningar och ändamål 
G5 ARiksgäldsmedlen 
G5 AAHuvudböcker för de under Riksens ständers kontors disposition stående medel. 
G5 ABAndra räkenskaper över riksgäldsmedlen. 
G5 BKrigsmanshusmedel 
G5 CGeneralkrigsförrådskassans medel 
G5 DDiverse medel för militära medel 
G5 ERiddarhusmedel 
G5 FRasp- och spinnhusmedel 
G5 GHusbehovsbränningsarrende och saluaccis 
G5 HRäkenskaper för kronobrännerierna 
G5 IKonungens ensaksböter 
G5 KSaköresräkenskaper 
G5 LHerredagspenningar 
G5 MHandlingar och räkenskaper rörande kronomagasin 
G5 NRäkenskaper rörande vissa särskilda ändamål 
G5 ORäkenskaper över kurhusmedlen 
G5 PRäkenskaper över djäknepenningarna 
G6Anmärkningar och balanser 
G6 AAnmärkningar och balanser 
G6 BHandlingar i balansmål 
G7Statens fasta egendomar 
G7 ASlott och kungsgårdar 
G7 BKronohemman 
G7 CBoställen 
G7 DSkatteköp 
G7 EFörpantningar 
G7 FByten 
G7 GReduktioner 
G8Fångvården 
G9Kvarnar och gårdar 
G10Hospital och fattigvård 
G11Städerna