bild
Serie

Räkenskaper för skola. Verifikationer

Borgeby kyrkoarkiv

Serien utgallrad fr o m 1933 enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.