Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Räkenskaper för skola. Verifikationer

Borgeby kyrkoarkiv

Serien utgallrad fr o m 1933 enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.