Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Hans Axel von Fersens samling

Stafsundsarkivet

Hans Axel von Fersens samling.

Riksmarskalken Axel von Fersens (1755-1810) samling ingår i Stafsundsarkivet. En annan del av hans efterlämnade papper förvaras i arkivet på Lövstad. Om Axel von Fersen och hans arkiv - se även biografi av Bengt Hildebrand i Svenskt Biografiskt Lexikon XV s. 708 ff (om arkivet s. 743-45). I Stafsundsarkivets autografsamling ingår ett mindre antal brev ställda till Axel von Fersen d.y. Dessa brev äro medtagna i här föreliggande brevförteckning och markerade med A. i anmärkningskolumnen.

Ordnandet och förtecknandet av samlingen påbörjades i juni 1961 av arkivarien C.G. Löwenhielm, som tidigare ordnat och förtecknat de äldre Fersen-samlingarna i Stafsundsarkivet. Löwenhielm har med hjälp av bl.a. Fersens dagbok och brevdiarier lyckats bestämma huvudparten av anonyma skrivelser och andra svårbedömda handlingar samt har upprättat ett lappregister över flertalet brevskrivare. Sedan Löwenhielm på grund av andra uppgifter blivit förhindrad att fullfölja arbetet, har undertecknad med stöd av hans förarbeten upprättat nu föreliggande förteckning.

Stockholm i april 1965

Nils F. Holm

 Arkiv (2 st)

 Serier (7 st)