Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Katolska biskopsämbetet Katolska Pedagogiska Nämnden

Katolska biskopsämbetets deposition

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730135/730135.02
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/6fJYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
3 Hyllmeter 
Datering
1965 (Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareArkivbildaren/deponenten
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Katolska biskopsämbetet (1783)
Alternativa namn: Apostoliska vikariatet  (1783 – 1953)
Kategori: Förening

Innehåll

Ordning & strukturKatolska Pedagogiska NämndenEdward Blom

1998


Inledning (äldre form)Katolska Pedagogiska Nämnden

Katolska Pedagogiska Nämnden instiftades år 1965 som en inom Stockholms katolska stift (vilket omfattar hela Sverige) permanent nämnd för pedagogiska frågor. Initiativtagare var Stockholms katolske biskop John E. Taylor.

Nämndens huvuduppgift är att stimulera den katolska trosundervisningen i församlingarna, men även att påverka synen på katolicismen i de offentliga skolornas kristendomsundervisning.

(Vid KPN:s instiftande var de flesta katolska barn i Sverige befriade från kristendomsundervisning i skolorna och fick istället denna genom sina församlingar. Efter det att kristendomsämnet ersattses av religionskunskap upphörde detta. Trosundervisningen i församlingarna är dock obligatorisk för att begå den första heliga kommunionen (vilket brukar ske när barnen går i andra klass) och konfirmationen (vilket sker i nionde klass). Vanligtvis går därför de katolska barnen i trosundervisning från 1:a t.o.m. 9:e klass. Under 1970-talet har den gamla undervisningen som skedde en kväll i veckan i de flesta församlingar ersatts av s.k. intensivundervisning varannan lördagsförmiddag.)

Trosundervisningen stiumulerades i första hand genom en aktiv utgivning av läromedel. Till stor del bestod denna i att översätta kateketisk litteratur från kontinenten, men även i nyproduktion. För att komplettera bokproduktionen med AV-material upprättades 1974 en speciell ljud- och bildverkstad med säte i Ludvika. Sedan 1966 utges även organet Kateketnytt (före 1980 Katolskt Pedagogiskt Forum). Förutom läromedelsproduktionen har man arbetat med utbildning av lärare i trosundervisning och utveckling och samordning av församlingarnas undervisningsverksamhet.

Redan från början blev även KPN Stockholms stifts remissinstans i skolfrågor. Man förde dialog med Skolöverstyrelsen, granskade de svenska läromedlens skildring av den Katolska kyrkan och uttalade sig i massmedia om kyrkans syn på skolväsendet. Efter ett par år började man även engagera sig ekumeniskt med målet att svenska skolan skulle ge en rättvisare bild av kristendomen i allmänhet.

KPN har aktivt skickat representanter till konferenser och möten rörande pedagogisk-teologiska frågor i Norden och övriga Europa. Man har vidare haft representanter i Katolska Kyrkans Studieråd och andra sammanslutningar.

Finansieringen av nämndens verksamhet var ursprungligen avsedd att ske genom frivilliga bidrag från de svenska församlingarna, men med tiden kom istället intäkterna att domineras av gåvor från katolska organisationer i Tyskland.

Sedan 1974 har KPN såsom styrande organ ett arbetsutskott.

Idag (1998) består nämndens huvuduppgifter av utbildning av kateketer (undervisninglärare) samt läromedelsframställning. Även aktiviter gentemot läromedelsförlag fortgår. Som verkställande organ finns en Katekescentral med några anställda.

Det från Katolska biskopsämbetet levererade arkivet består av 21 volymer.

Arkivet från senare år förvaras hos KPN:s katekescentral, Box 4198, 102 64 Stockholm.Riksarkivet, november 1998Edward Blom

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1998-11-12 00:00:00
Senast ändrad2007-12-05 00:00:00