bild
Arkiv

Civila meritlistor 1767

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

Vid riksdagen 1765-66 antog ständerna nya författningar om tillsättningar av lediga tjänster. 1) Riksrådet fann det därför angeläget att ånyo infordra meritlistor från kollegierna samt centrala och regionala ämbetsverk. 2)

Den övervägande delen av dessa meritlistor är skrivna 1767, men enstaka listor från kringliggande år 1764-1766 och 1768 förekommer. En serie meritförteckningar från kammarrevisionen är från år 1763.

Ett kortregister över dessa meritförteckningar upprättades 1941-1942 av Gertrud Giesecke, vilket kompletterades av Lars Sjödin, bl a med uppgifter om meritförteckningarna var egenhändigt skrivna.

Kortregistret finns tillgängligt i Riksarkivets forskarexpedition.
Per-Gunnar Ottosson
_______________________________
1) Kungl förordning 7/8 1766

2) Inrikes-civilexpeditionen, protokoll 19/1 1767, fol. 184r-v, registratur, fol. 118v-119v

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11763-1767 c:aListor från kollegierna, akademistaten samt kammarrevisionen (1763) 
21767 c:aListor från överståthållaren, landshövdingarna samt magistraten