Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Allmänt diarium med handlingar

Gustav Vasa kyrkoarkiv

Serien i kronologisk sorteringsordning om inte annat anges.

Fr.o.m. volym 4 handlingar till diariet sorterade efter diarienummer.

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11906 – 1937Diarium. 
21963 – 1993Diarium, 1963-1992 kronologiskt förd brevdiarium. Fr.o.m. 1993 utskrift från digitalt diarium med totallistor för hela året sorterade kronologiskt i diarienummerordning och alfabetiskt på ärenden. 
31994 – 1999Diarium. Utskrift från digitalt diarium, med totallistor för hela året sorterade kronologiskt i diarienummerordning. För 1994, 1997-1999 finns även listor sorterade alfabetiskt på ärenden. 
41981 – 1986Fr.o.m. dnr 39/81. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
51987Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
61988 – 1989T.o.m. dnr 23/89. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
71989 – 1990Fr.o.m. dnr 24/89 t.o.m. dnr 78/90. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
81990Fr.o.m. dnr 79/90. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
91991T.o.m. dnr 123/91. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
101991 – 1992Fr.o.m. dnr 214/91 t.o.m. dnr 100/92. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
111992Fr.o.m. dnr 101/92 - 280/92. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
121992 – 1993Fr.o.m. dnr 281/92 t.o.m. dnr 74/93. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
131993Fr.o.m. dnr 75/93. 
141994T.o.m. dnr 119/94. 
151994 – 1995Fr.o.m. dnr 120/94 t.o.m. dnr 70/95. 
161995 – 1996Fr.o.m. dnr 71/95 t.o.m. dnr 48/96. 
171996 – 1997Fr.o.m. dnr 49/96 t.o.m. dnr 31/97. 
181997 – 1998Fr.o.m. dnr 32/97 t.o.m. dnr 51/98. 
191998 – 1999Fr.o.m. dnr 52/98. 
201979 – 1993Columbariets diarium med handlingar 1979-1989. Med handlingar som troligen hänvisar till huvuddiariet nummer: 181:1987, 207:1988 samt ej diariförda handlingar 1989-1993.