Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Konkurs- och ackordsdagböcker m.m.

Lycksele tingslags häradsrätts arkiv


 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11878 – 1908Konkursdiarier/konkursrotlar för Västerbottens södra domsaga omfattande Lycksele och Åsele tingslag 1878-1899
Uppgifter om anhängiga konkursmål 1884-1908
 
21899 – 1957Diarium över konkursansökningar 1899-1917
Diarium över konkursansökningar 1922-1957
Dagböcker rörande konkurser 1899-1938
 
31926 – 1967Dagbok rörande konkurser 1938-1963
Diarium över konkursansökningar 1957-1967
Dagbok rörande ackordsförhandlingar 1926-1930
 
41964 – 1970Dagbok rörande konkurser 1964-1970
Diarium över konkursansökningar 1967-1970
Dagboksblad över konkursärenden 1969-1970
Dagboksblad över konkursansökningar 1969-1970
Dagboksblad över ackordsförhandlingar 1970
Dagboksblad över ärenden om god man jämlikt ackordslagen 1968
Dagboksblad över ärenden om bouppteckningseder 1969-1970