För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Verifikationer för skolräkenskaperna

Lerbo kyrkoarkiv

Serien gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.