Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Huvudarkivet

Svenska Missionsförbundet/ Missionskyrkan

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730284/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/KsFBGHGWjqz3kzZl4LzodU
ExtraIDinlasning_2017-34
Omfång
317,5 Hyllmeter 
86 Hyllmeter  (2017 års leverans)
Datering
18782012(Tidsomfång)
1900-tal2000-tal(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmSerie A1a-A1c: Sekretess 50 år.

Volym A3a:32: Sekretess till år 2020.

Serie E1a: Vid beställning ska mikrofilmskopian användas.

Volym E2AC:16 är tillståndsbelagd.

Serie E7ac är sekretessbelagd t.o.m. 2060.

Serie E7e är sekretessbelagd t.o.m. 2100.

Volymerna F12BH: hela serien är tillståndsbelagd.

Volymerna F12E:33 och 43 innehåller tillståndsbelagda handlingar.

Avseende arkivvolymerna F11c:7-17 råder sekretess. Anledningen till sekretess är huvudsakligen att olika hälsointyg kan ingå i ansökningshandlingarna.

Observera att vissa arkiv i fältet Allmän anmärkning har kvar gamla uppgifter om placeringar i Marieberg eller Arninge. Det är placeringsuppgifterna i fältet Hänvisning till placering som gäller!
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)

Innehåll

Allmän anmärkningTidigare referenskod: SE/RA/730284/14.
Inledning (äldre form)Arkivbeskrivning Svenska Missionskyrkan, huvudarkivet

Tidigare referenskod:
SE/RA/730284/14.

Sökingångar:
Verksamhets-/årsberättelser och matriklar, se serie B1.
Ämnesregister till Styrelseprotokoll (A1), se serie D2.
Fritextsökning i arkivförteckning kan vara till god hjälp.
Lagstiftning, tillgänglighet och sekretess/tillståndsprövning:
Enstaka serier/volymer innehåller integritetskänsliga uppgifter om personer och organisationer. Krav på tillståndsprövning anges för berörd serie/volym i serie- respektive volymanmärkning i förteckningen. Tillstånd för forskning eller åtkomst medges tills vidare av Svenska Missionskyrkans generalsekreterare.

Serier/volymer där tillståndsprövning tillämpas:
Serier A1a-A1c: 50 år från handlings tillkomstdatum.
Volym A3a:32: t.o.m. år 2020
Serie E1a: vid beställning skall mikrofilmskopian användas.
Volym E2ac:16. 70 år från handlings tillkomstdatum.
Volymer E7b:166-170, 172-173. t.o.m. 2100
Serie E7e: t.o.m. år 2100
Volymer F11c:7-17, 60. 70 år från handlings tillkomstdatum.
Volymer F12bh:1, 4, 6-7, 9-10, 12-16. 70 år från handlings tillkomstdatum.
Volymer F12e:33, 43. 70 år från handlings tillkomstdatum.

Ordnat och förtecknat:
Tidpunkt för upprättande av arkivbeskrivning februari 2007 av Katarina Thurell, med komplettering 2010. Omarbetning och uppdatering 2017 av Elin Berg och Jan Ohlson, i samband med leverans till Riksarkivet. I juni 2017 var Svenska Missionskyrkans huvudarkiv fullständigt förtecknat och levererat till Riksarkivet.

Arkivets omfattning:
Huvudarkivet består av handlingar från Svenska Missionsförbundets/Missionskyrkans konferenser, styrelse och centrala administration (”Expeditionen”), nämnder och kommittéer samt enskilda tjänstemän.

Övriga arkivbildare som ingår:
Fastighetsföreningen Hälsan ingår i G1ac:1-2

Överförda delarkiv:
Följande delarkiv har tidigare varit egna delarkiv men flyttats över till Svenska Missionsförbundets huvudarkiv SE/RA/730284/1:
Fria Kristna Riksmötet tidigare SE/RA/730284/6 se volymerna F2b:1-10.
Förbundet soldaternas vänner tidigare SE/RA/730284/8 se volymerna E2ad:48-51.
Hotell Birger Jarl AB, tidigare SE/RA/730284/13, se volymerna F7a:11 och F7a:12.
Palmgrenska samskolan, tidigare SE/RA/730284/67, serie F9a.
Svenska missionsförbundets fastighetsförvaltning, tidigare SE/RA/730284/84, se serie F7a.
Församlingssysterkommittén, tidigare SE/RA/730284/86, se serie F11c.
Einar Rimmerfors arkiv, tidigare SE/RA/730284/107, se serie F11b.
Georg Palmaers arkiv, tidigare SE/RA/730284/108, se serie F11b.
Arvid Stenströms brev, tidigare SE/RA/730284/116, se serie E7ba

Elin Berg, Jan Ohlson

Tillgänglighet

UpphovsrättUpphovsmannen

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Missionary Map of the World (SE/RA/730284/12/1/J 4/5:1)
Se-hänvisning från: [Illustrerad världskarta Svenska missionsförbundets mission.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/4:1)
Se-hänvisning från: [SMF Plateau, Brazzaville. Ritningar till köksinredning. Nils Johansson 1993.] (SE/RA/730284/12/1/J 3/37:1-4)
Se-hänvisning från: Karta över svenska missionsfält i Afrika (SE/RA/730284/12/1/J 4/2:2)
Se-hänvisning från: [Affisch: Över alla gränser en missionsöversikt, utgiven av Svenska Missionsförbundet, troligen 1964.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/25:1)
Se-hänvisning från: [Affischer: Kongo Arbeid Demokrati Fred, det norske misjonsforbunds ungdom. Troligen 1972. Kongo/Zaire, 1977. Illustrerad informationsaffisch om Kongo. Utgiven av SMF/SMU. Indien. Illustrerad informationsaffisch troligen utgiven mitten av 1970-talet, SMF/ (SE/RA/730284/12/1/J 4/26:1-5)
Se-hänvisning från: [Affischer, insamlingar: 1986 Annandag Jul Offerdag för yttre missionen. 1989 Offerdagar Mission i Sverige, SMU, Teologiska seminariet.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/27:1-4)
Se-hänvisning från: Missionskarta öfver Werlden med särskild hänsyn till de skandinaviska och finska missionerna utgifven av E J Ekman. (SE/RA/730284/12/1/J 4/1:1)
Se-hänvisning från: [Diverse affischer: Goda nyheter för alla, distriktsvecka Jönköping, okänt år. Kyrkornas världsråd: Ecumenical Work Camps, 4 affischer.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/28:1-5)
Se-hänvisning från: [Affisch: CEZ (CEC), Kongo-Kinshasa Perfection; par la grâce de Dieu. Recours a la bible pour un christianisme authentique. Utgiven av C C Z Eglise du Christ au Zaire Dpt d'évangelisation ( Kristi Kyrka i Kongo EEC).] (SE/RA/730284/12/1/J 3/78:2)
Se-hänvisning från: [Karta med årtal för Svenska Missionsförbundets missionsarbete, 1953.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/3:1)
Se-hänvisning från: [Karta över Okayama län, Japan, med kalkering med uppgifter om kristen verksamhet (missionsarbete).] (SE/RA/730284/12/1/J 6/2:1-2)
Se även: Tostarpsgårdens flyktinglägers arkiv (SE/RA/730284/9/11)
Se-hänvisning från: [Ritningar till kv Flundran nr 10, Stockholm utan år. Ombyggnad.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/14:1-10)
Se-hänvisning från: Karta över svenska missionsfält i Asien (SE/RA/730284/12/1/J 4/2:1)
Se-hänvisning från: [Affischer för Fria kristna kyrkmötet 1944 och 1947.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/23:1-2)
Se-hänvisning från: [Ritningar till kv Hälsan nr 6, Tegnérgatan 8, Stockholm. Kalkering efter Emil söderberg, Dorph & Höög, 1907. Förslag till ombyggnad, O A Larsson 1935.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/15:1-10)
Se-hänvisning från: [Skisser till predikstolskläden, signatur FR-55.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/22:1-8)
Se-hänvisning från: [Gratulationsadress från Kongomissionärerna till PP Waldenströms 75-årsdag 1913. Teckningar missionsstationer samt text.] (SE/RA/730284/12/1/J 4/29:1)
ReproduceratNej

Kontroll

Skapad2017-06-28 00:00:00
Senast ändrad2021-04-21 14:10:49