bild
Serie

Räkningar rörande Vadstena krigsmanshuskassa

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser Vadstena krigsmans-
huskassas räkningar för Väster-
norrlands län med tillhörande handlingar för åren 1719-1722 samt 1738-1820. Häri även Väster-
norrlands läns summariska kontributionsräkningar för åren 1716-1717.
Huvuddelen av seriens handlingar består av räkningar över uppbör- den med tillhörande verifika- tioner. Räkningarna är indelade efter länets fögderier respektive städer. I serien finnes även andra handlingar såsom PM och anmärkningar över respektive års krigsmanshusräkningar.
För åren 1738-1830 är handling- arna lagda årsvis i buntar eller häften. Fr o m år 1813 är årgång- arna till övervägande del pagi- nerade med tillhörande register.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-15 lev. 1913.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11717 – 1738Svårt fuktskadad. Innehåller handlingar av varierande slag såsom: summariska kontributions-
räkningar för åren 1716-1717; summariska räkningar över Kungl. Majt:s och kronans ordinarie och extra ordinarie räntor för år 1717; förslag visande hur Vadstena krigsmanshusmedel uti Västernorrlands landtränteri blivit inkommet och utlevererat under åren 1719-1722, räkning över Vadstena krigsmanshusmedel för år 1738.
 
21735 – 1738 
31739 – 1743 
41743 – 1748 
51748 – 1753 
61754 – 1757 
71758 – 1760 
81761 – 1769 
- [K0001]1770 – 1772Lucka. 
91773 – 1775Fuktskadad. 
101776 – 1789Fuktskadad. 
111790 – 1804Fuktskadad. 
121802 – 1809 
131810 – 1816 
141817 – 1823 
151824 – 1830