Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Högalids kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11905 – 1916Byggnadskommittén för Högalids församlingshus. Protokollsutdrag, kostnadsförslag, övriga handlingar rörande kyrkobygget. 
21915 – 1919Byggnadskommittén för Högalids församlingshus. PM rörande kyrkobyggets utveckling, entreprenadkontrakt, protokoll med handlingar. 
31920 – 1921Byggnadskommittén för Högalids församlingshus. Protokoll med handlingar, entreprenadkontrakt, anbud, kostnadsförslag (med ritningar). 
41921 – 1923Byggnadskommittén för Högalids församlingshus. Protokoll med handlingar (med ritning och fotografier). 
51925 – 1926Byggnadskommittén för Högalids församlingshus. Protokoll och handlingar 1925, byggnadslov 1926. Med föreskrifter rörande klockringningsmaskineriet (med ritning) 1926. Med karta över Högalidsparken med kyrkans placering inritad. 
61926 – 1927Byggnadskommittén för Högalids församlingshus. Protokoll. 
71970 – 1995Protokoll från Högalids liturgiska arbetsgrupp. Samrådsgruppsprotokoll, kopior, 1978-1979, samrådsgrupperna upphörde 1979. Gudstjänstgruppens protokoll, kopior, mars-november 1978. Protokoll, kopia, från sammanträde mellan präster och kyrkomusiker 1978-10-26. Informationskommitténs minnesanteckningar och övriga handlingar 1990-1995. 
81981 – 1985Byggnadskommittén för tillbyggnad av Högalidskyrkan och församlingshuset. Byggmötesprotokoll med handlingar. 
91983 – 1988Byggnadskommittén för tillbyggnad av Högalidskyrkan och församlingshuset. Byggmötesprotokoll med handlingar. Med även ritningar. 
101984 – 1990Byggnadskommittén för tillbyggnad av Högalidskyrkan och församlingshemmet. Byggmötesprotokoll och övriga handlingar. Med även ritningar. 
111985 – 1986Byggnadskommittén för tillbyggnad av Högalidskyrkan och församlingshuset. Handlingar till byggmötesprotokoll.