Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11787 – 1990Kopierade kartor över Finbäcks fäbod (3 st), 1787.
Karta över Piteå sockens invånares stalltomter, 1803.
Kopia av karta över alla kronotaxerade jordar inom Piteå gamla stads och Öjeby bys områden, 1881-1892.
Tryckt affisch över illuminationsfesten vid regeringsjubileet den 19 september 1897.
Tryckta kartor över Piteå med omnejd, 1902.
Utdrag av laga skifteskartan över Håkansö och Portsnäs byar, 1902.
Karta över yttre gränserna till kyrko- och begravningsplatsen föreslagna i Hortlax i Piteå socken, 1902.
Förslag till reglering av blivande kyrkoplats i Norrfjärden, 1906.
Minnestavla över svenska statens ransoneringskort under världskriget 1914-1918, 1919.
Planritning över f.d. majoren Lindfors stora fastighet, 1927.
Tryckt karta över Sveriges militära indelning, 1928.
Tryckt karta över Piteå landsförsamling, odat.
Utdrag av karta över Piteå socken, odat.
Kartor över Roknäs och ett par andra områden i Piteå (3 st), odat.
Karta över avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Bänkerträsk 1:4 i Piteå socken, 1990.
Info/
 
21802 – 1950Karta över hemmanet no. 3:s ägor i Öjeby by, 1802.
Karta över kronotaxeringsjord i Öjebyn Piteå socken, 1911.
Ritningar till komministerbostäder i Öjebyn (2 st), 1919.
Förslag till ombyggnad av egendomen Hässlegård i Öjebyn (2 st), 1919-1920.
Förslag till ny prästgårdsbyggnad i Öjebyn, 1920.
Ritningar till ekonomibyggnader i Öjebyn (2 st), 1920.
Ritningar till ladugårdsbyggnad i Öjebyn (2 st), 1920.
Ritning till arrendatorsbostad i Öjebyn, 1920.
Ritning till hyllfack i Öjeby arkivbyggnad, odat.
Ritningar till församlingshus i Öjebyn (6 st), 1921-1922.
Karta över ett område beläget å fastigheten Öjebyn 35, 1930.
Uppmätningsritningar Öjeby kyrka (3 st), 1932.
Förslags och omändringsritningar av prästgård för andra komministern i Öjebyn (15 st), 1940.
Ekonomiska kartor över Öjebyn (3 st), 1944.
Karta över Orrheden no. 1, Piteå socken, odat.
Karta över landstingsvårdhemmets ägor i Öjebyn, odat.
Förslag till placering av springbrunn med bassäng samt plan å gamla torget i Öjebyn, 1948.
Ritningar till tjänstebostad i Öjebyn (6 st), 1949.
Förslag till stadsplan för Öjebyn (7 st), 1949-1950.
Info/
 
31829 – 1949Karta över Piteå prästgård, 1829.
Karta över gårdsplanen med närmaste omgivning på Piteå sockens kyrkoherdeboställe, 1889.
Skogskarta till kyrkoherdebostället i Piteå landsförsamling, 1913.
Kartor rörande hemman tillhörande Kyrkobordet (8 st), 1927-1947.
Kopia av karta över Kyrkovallen 1:1 i Piteå socken, 1949.
Info/
 
4aOdat.Historisk översiktskarta Öjebyns kyrkstad, odat.
Info/
 
4b1843 – 1887Karta över Piteå gamla stad med därinom befintliga kyrkbyhus och ägor, 1843.
Karta över alla ägorna till Piteå kyrkoherdeboställe, 1871.
Ny klockstapel i Piteå gamla stad, 1887.
Kartorna är trasiga.
 
51887 – 1972Piteå landsförsamlings gamla kyrkogård i Öjebyn, kartor och ritningar (14 st), 1887-1972.
Piteå landsförsamlings nya kyrkogård, kartor och ritningar (5 st), 1906-1948.
Info/
 
- [H0001]1897 – 1925Ritningar till skolhus. Ingår i K III b: 2 
61901 – 1980Ritning över begravningsplats vid Långträsk kapell, 1901.
Ritning till likbod samt nödiga uthus vid Storlångträsk kapell, 1902.
Ritningar rörande Långträsk kapell (5 st), 1907-1909.
Karta över till Långträsks kapell och begravningsplats hörande område samt invidliggande område av kronoparken Pite, 1913.
Förslag till ombyggnad av gamla gästgiveriet i Långträsk (4 st), 1922.
Ritning till ekonomibyggnad för prästgårdsbyggnaden i Långträsk, 1922.
Ritningar till prästgårdsbyggnad i Långträsk (6 st), 1922-1924.
Kartor över Långträsk kyrkogård (3 st), 1950-1967.
Elritningar, Långträsk kyrkogård (3 st), 1980.
Uthusbyggnad Långträsk kyrkogård (2 st), odat.
Info/
 
71913 – 1988Förslagsritningar till Missionshus (4 st), 1910.
Förslag till dekorering av valv och väggar samt glasmålning i korfönstret i Hortlax kyrka, 1913.
Diverse ritningar till Piteå landsförsamlings kyrka (5 st), odat.
Ritningar till kapell i Långträsk (7 st), 1955.
Ritningar till lillkyrka i Väja (8 st), 1957.
Elritningar Johannes Döparens kapell i Öjebyn (4 st), 1988.
Info/
 
81939 – 1951Förslag till klockstapel vid Gråträsk kapell (12 st), 1939.
Ritning till gravkapell i Gråträsk, 1949.
Förslag till kyrkogård i Gråträsk (3 st), 1949-1951.
Låssystem, församlingshem Strömnäs, odat.
Info/
 
- [H0002]1942Ritningar över pastorsexpeditionen i Öjebyn. Ingår i K III b: 4 
91958 – 1962Ritningar till kyrka i Munksund (21 st).
Info/
 
- [H0003]1959Ritning över förslag till utvidgning av kyrkogården i Öjebyn. Ingår i K III b: 10. 
- [H0004]1959Ritning över förslag till vatten- och dräneringsledningar för kyrkogårdsutvidgning i Öjebyn. Ingår i K III b: 10. 
101961 – 1964Ritningar avseende restaurering av Öjeby kyrka (53 st).
Info/
 
- [H0005]1964Uppmätningsritning över komministerbostaden i Munksund. Ingår i K III b: 13. 
- [H0006]1964Uppmätningsritning över kyrksalen i Munksund. Ingår i K III b: 13. 
- [H0007]1964Ritningar över förslag till ombyggnad av kyrksalen i Munksund. Ingår i K III b: 13. 
- [H0008]1964Ritningar över elektrisk installation i Öjeby kyrka. Ingår i K III b: 14. 
- [H0009]1965Ritning över kyrkbänk i kyrksalen i Munksund. Ingår i K III b: 15.