bild
Serie

Ämnesordnade handlingar

Rädda barnens riksförbund

 Serier (9 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1 aEkonomiavdelningen Dossierlagda handlingar 
F 1 bBiståndsavdelningen Dossierlagda handlingarVolymer 1-304 ordnade efter länder i bokstavsordning. Volymer 305-344 ordnade efter världsdelar då flera länder förekommer i varje volym. Volymer 345-525 består av övrigt material från biståndsavdelningen och är kronologiskt ordnad. Volymer 526-537 består av tillägg till den tredje delen. Volymer 538-572 består fa av tackalbum från olika länder, organisationer, skolor, sjukhus mm, de flesta med fotografier. Den är kronologiskt ordnad, i den mån årtal gått att identifiera.

Angående Erna Hedbergs handlingar i F1b:526, 528-529: Se även förteckning över Rädda Barnens Riksförbunds arkiv 2005, F1c:3-7 Erna Hedbergs handlingar.
 
F 1 cOrganisationsavdelningen Dossierlagda handlingarTextmaterial till utställning vid RB:s årsmöte (1974) ingår i F1d:15. 
F 1 dSociala avdelningen Dossierlagda handlingarVolymerna 13-16 består av tillägg. 
F 1 eInformationsavdelningen Dossierlagda handlingarDel 1: volymer 1- 81 pressklipp i kronologisk ordning. Del 2: volymer 82-99 pressmeddelanden, pressklipp och andra handlingar. Del 3: volymer 100-149 material från informationsavdelningen. Del 4, volymer 150-153b tillägg till del 3. 
F 1 fSamlingsserie Övriga handlingarSerien innehåller handlingar som inte direkt kan kopplas till någon specifik avdelning.

Serien i kartonger där ej annat anges.
 
F 1 gGeneralsekretariatetSerien i kartonger 
F 1 hAV-materialSerien i skiftande förpackningar, anpassade efter respektive typ av band.

Serien överlämnad till Riksarkivets sektion för teknikberoende medier i Marieberg (bortsett från volym F1hf:1-2 som förvaras i Arninge).

Följande band eller skivor ska enligt anteckning i den av Rädda Barnen gjorda leveransreversalen 1985-06-19 ha blivit levererade till Riksarkivet, men återfinns inte vid inventering 2005. Möjligtvis överensstämmer de med några av de, i förteckningen oidentifierade banden (har anmärkning oidentifierad):
-Frun Annhild av Geijerstam, Länsresidenset, Jönköping.
-Bild- och ljudband, Jemen (obs bildbandet är eventuellt identiskt med det i förteckningen angivna).
-Årsmöte 1974, Maj Ödman
-Kopia på synkarna i ALERT-filmen
-Invandrarband, Trigg, collJu
-Samba, Ba
-Lamm, kassettband
 
F 1 iAffischer och teckningarSerien förvaras i kart- och ritningsskåp. Affischerna och teckningarna finns även förtecknade under SE/RA/730204/# Kartor och ritningar.

I serien ingår förutom affischer och teckningar också andra handlingar såsom ritningar.

Se även Leverans 2005, serie B6b.

Omslag 10 finns hos Svenskt barnbildarkiv, 24 är inte levererat.