Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Volym

[Kammarkollegiet Länsstyrelser]

Kammarkollegiet Ämnessamlingar

Grunddata

ReferenskodSE/RA/522/17/7
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/mruUHRPRmqIJiKcgOAkOH3
ExtraID7
Datering
16341806(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningSkrivelser till landshövdingar och ståthållare: Kopparbergs län - Viborgs län, Estland, Pommern, Bremen - Verden.

1) Kopparbergs län: 1634 - 1797

Skrivelser till Peter Kruse 1634, 1636, Albrecht Lindcreutz 1740, (C G Wennerstedt) 1745-1747 med Koberga m.fl. byamäns besvär över underhållsskyldighet till Kuhlbecks bron, (J M af Nordin) 1797; skrivelse uå.

2) Gävleborgs län: 1765

Skrivelse till (Carl F) Sparre 1765.

3) Västernorrlands län: 1640 - 1718

Skrivelser till Stellan Mörner 1640, Johan Oxenstierna 1660, Carl Sparre 1669, (G Sperling) 1681 med förklaring i tolv punkter på allmogens klagomål, Alexander Stromberg 1712-1715 m bil, Hugo Hamilton 1718; skrivelse uå (pres 1761) ang. gästgivaren Jonas Svedbergs ansökan om att få nyttja kronoskäret Malmön i Arnäs sn; skrivelse uå.

4) Västerbottens län: 1652

Skrivelse till (F Crusebjörn) 1652.

5) Finland: 1630 - 1765

Skrivelser till gen guv Nils Bielke 1630; Patrik Ogilvie 1671, Kexholms län; KB i Åbo och Björneborgs län (H Oxe) 1680 m bil, (J von Palmenberg) 1712, (O J Yxkull) 1731, skrivelse uå; Anders Lindhielm 1698, Viborgs, Nyslotts och Kymmenegårds län; Johan Creutz 1710, Tavastland och Nyland, skrivelser till KB utan angivande av namn eller län: 1660, 1665, 1671, 1672, 1675?, 1708, 1765; kungl. remiss 1698 med anledning av Christina Bergenstiernas supplik (uå) till K. Maj:t om rusttjänstsfrihet; memorial av Marcks von Würtemberg, Orrawala gård, 1736 m bil ang. hemmanet Mattilas skatterättigheter.

6) Estland: (1590) 1659 - 1668

Henrik Ruus' skrivelse till ståthållaren Gustav Banér 1590 om kläder till krigsfolket; skrivelser till gen guv Bengt Horns sekr E Hiärne 1659, Bengt Horn 1663, 1664, 1666 och 1668; skrivelse uå m bil ank. 1678; Axel Julius De la Gardie 1691 m bil, 1697, 1698 m bil, 1700 m bil (kvittenser), 1702, skrivelse uå från Elisabet Hammarström Eccardt jämte akt, 1700, ang. hennes krav på sal Lorens Walbergs tillgångar, skrivelse 1704 med likvidation i 2 ex på Kiersteins innestående lön från ankomsten till Reval 1700; (D F von Patkull) 1709; skrivelser uå.

7) Livland: 1657

Skrivelser till (M G De la Gardie) 1657, Christer Claesson Horn uå, pres i Riga 1683, m bil; skrivelse uå från rådet i Dorpat till E Dahlberg (?); skrivelse uå.

8) Narva, Ingermanland och Kexholms län: 1696

Skrivelse till Otto Wilhelm von Fersen 1696 m. spannmålstaxa.

9) Pommern: 1731 - 1734

Skrivelser till (J A Meijerfeldt) 1731 m bil, 1734 m bil.

10) Bremen - Verden: 1660 - 1710

Skrivelse från gen guv Hans Christoffer Köningsmarck med expektans för överstelöjtnant Thomas von der Lippe 1660; fullmakt för grenadjärkapten F M Marschalken utfärdad av gen guv Nils Gyllenstierna 1710; skrivelse uå med påskrift av N Gyllenstierna 1708.

11) Drottning Christinas underhållsländer: 1685

Skrivelse till gen guv Johan Olivecrantz 1685 med påtecknad resolution av densamme.

12) Skrivelser till generalguvernörer och landshövdingar utan angivande av namn eller orter uå 1689-1806.

Kontroll

Skapad2010-09-22 08:04:38
Senast ändrad2010-09-22 09:54:15