Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Follingbo kyrkoarkiv

Vol 23-44 är förvärvade vid Stockholms auktionsverk 1979-1980 och har överlåtits till Roma pastorat 2004.

 Volymer (44 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23033/O/91952 – 1956Ritningar rörande kyrkans restaurering. 
11888 – 1890Arkivbox innehållande:
1. Ritning till folk- och småskola i Follingbo. Upprättad 1888. Fasad, sektion- och planritningar. Skala 1:100. 1 blad, original. Medföljande arbetsbeskrivning 1888 jämte besiktningsbevis 1890. (I kartsamlingen nr A 456).
2. Ritning angående målningsarbeten vid Follingbo folkskola. Upprättad 1929. Planritning av Follingbo folkskola. Skala 1:100. 1 blad, blåkopia. Medföljande kontrakt och arbetsbeskrivning 1929. (I kartsamlingen A 457). Tidigare signum R:2.
3. Ritning angående värmeledning vid Follingbo folkskola. Upprättad av Hilding Hansson april 1929. Plan- och sektionsritningar. Skala 1:100. 2 blad, original. Medföljande anbud 1929. (I kartsamlingen A 458). Tidigare signum R:3.
4. Ritning av rörschema till värmeledning vid Follingbo folkskola. Upprättad vid Cedergrens mek. verkstad 1929. Sektionsritning. 1 blad, original jämte ritning av Follingbo folkskola angående värmeledning. Upprättad 1929, planritning. Skala 1:100. 1 blad, blåkopia med tillägg. Medföljande kontrakt och arbetsbeskrivning 1929. (I kartsamlingen A 459). Tidigare signum R:4.
5. Ritning till avträdeshus vid Follingbo folkskola. Upprättad 1930. Fasad-, sektions- och planritning. Skala 1:50. 1 blad, blåkopia. Medföljande anbud, 1930 och arbetsbeskrivning. (I kartsamlingen A 460). Tidigare signum R:5.
6. Ritning till tillbyggnad vid Follingbo skola. Upprättad av A. Nyberg november 1932. Fasad-, sektions- och planritningar. Skala 1:100. 6 blad, kopior, varav 4 med ändringar. Medföljande kostnadsberäkning och arbetsbeskrivning 1932. (I kartsamlingen nr. A 461). Tidigare signum R:6.
7. Skiss till skola, B I typ. Upprättad av Curt Björklund febr. 1938. Planritning. Skala 1:100. 1 blad, kopia. (I kartsamlingen A 462). Tidigare signum R:7.
8. Ritning till gymnastiksal. Upprättad av Axell 18 april 1939. Planritning. Medföljande P.M. angående ritning och förslag till inredning med gymnastikredskap. (I kartsamlingen A 463). Tidigare signum R:8.
 
91868 – 1869Karta över inägorna till Follingbo prästgård. Skala 1:4.000. Upprättad av lantmätare L Fegraeus. Original på papper. 
101880Ritning över boningshuset i Follingbo prästgård. Fasad, gavel och långsida. Plan, under- och övervåning. Skala 1:100. Upprättad av O Johansson. Original på papper. 
11odat.Gravkarta. Kvarter nr 1, väster om kyrkan. Skala 1:100. Original på papper. 
12odat.Gravkarta. Kvarter nr 2, sydväst om kyrkan. Skala 1:100. Original på papper. 
13odat.Gravkarta. Kvarter nr 3, söder om kyrkan. Skala 1:100. Original på papper. 
14odat.Gravkarta. Kvarter nr 4, sydöst om kyrkan. Skala 1:100. Original på papper. 
15odat.Gravkarta. Kvarter nr 5, öster om kyrkan. Skala 1:100. Original på papper. 
16odat.Gravkarta. Kvarter nr 6, norr om kyrkan. Skala 1:100. Original på papper. 
17odat.Gravkarta. Kvarter nr 1, väster om kyrkan. Skala 1:100. Kopia på transparent papper. 
18odat.Gravkarta. Kvarter nr 2, sydväst om kyrkan. Skala 1:100. Kopia på transparent papper. 
19odat.Gravkarta. Kvarter nr 3, söder om kyrkan. Skala 1:100. Kopia på transparent papper. 
20odat.Gravkarta. Kvarter nr 4, sydöst om kyrkan. Skala 1:100. Kopia på transparent papper. 
21odat.Gravkarta. Kvarter nr 5, öster om kyrkan. Skala 1:100. Kopia på transparent papper. 
22odat.Gravkarta. Kvarter nr 6, norr om kyrkan. Skala 1:100. Kopia på transparent papper. 
231898Ritning av kyrkan, plan. Skala 1:100. 
241898Ritning av portal och dörr i kyrkan. 
251898Ritning av portal och dörr i kyrkan. 
261898Ritning av portal. Skala 1:20. 
271898Ritning av kyrkan. Uppmätning, sektion öster-väster. 
281898Ritning av kyrkan. Uppmätning av kryssvalv. 
291898Ritning av kyrkan. Fasad åt söder. 
301898Ritning av fönster i kyrkan. Uppmätning. 
311898Ritning av fönster i kyrkan. Uppmätning. 
321898Ritning av kyrkan. Fasad åt väster. Uppmätning. 
331898Ritning av kyrkan. Fasad åt öster. Uppmätning. 
341898Ritning av kyrkan. Planexteriör, korportal. 
351898Ritning av kyrkan. Uppmätning. Svårdefinierad. 
361898Ritning av kyrkan. Uppmätning. Svårdefinierad. 
371898Ritning av kyrkan. Plan, interiör. Uppmätning. 
381898Ritning av kyrkan. Uppmätning, murverk. Skala 1:100. 
391898Ritning av kyrkan. Uppmätning av triumfbågen. 
401898Ritning av kyrkan. Uppmätning av triumfbågen. 
411898Detaljritning av södra korfönstret i kyrkan. Uppmätning. 
421898Ritning av stenrelief i kyrkan. 
431898Ritning av kyrkan. Plan. Svårdefinierad. 
441898Ritning av det medeltida stenhuset vid Stora Hästnäs. Uppmätning av plan 1 trappa upp. 
451911Karta över kyrkoherdebostället Follingbo med annexhemmandet Akebäck. Upprättad av A Malmborg. Skala 1:8.000. 
461935Förslagsritning till omändring och reparation av övre våningen på Follingbo prästgård samt avlopp och dränering. Skala 1:50. 
471936Karta över Follingbo prästgård 1:1. Upprättad av E P:son Wadstein. Skala 1:8.000 och 1:20.000. 
481946Täckdikningsplan över ägor vid Follingbo prästgård (Hemskiftet). Skala 1:2.000. Kopia. 
491946Täckdikningsplan över ägor vid Follingbo prästgård (Hemskiftet). Skala 1:2.000. Kopia. 
501965Karta över Follingbo prästgård 1:1. Upprättad av T Frisk-Bånge: Skala 1:8.000 och 1:100.000. Kopia.