bild
Serie

Anordningar och dagböcker

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser för volymerna 1-3 anordningar å: hästförsäkrings-
avgifter, kreatursförsäkrings- avgifter, bidrag till skjuts- entreprenaderna, sjukvårdsav- gifter, landstingsmedel, brand- stödsmedel, annuiteter å egna- hemslån, tingshusmedel, årsav-
gifter till hushållningssäll- skapet, skolavgifter, debetsedel-
lösen, lassarettsmedel, bidrag till dövstumundervisning samt vägskatt.
Vol. 5 avser dagbok över influtna och återbetalade depositionsmedel för besiktningsskyltars anord- nande.
Vol. 6 avser anordningar å landstingsmedel.
Serien i kapslar. Vol. 1-3, 5-6 lev. 76/1984.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11918 – 1926 
2a1927 – 1936 
2b1937 – 1939 
31937 – 1939 
41940Anordningar. Saknas. 
51931 – 1939 
61924 – 1931 
71942 – 1948Räkningar och anordningar beträf- fande landstingsmedel m.fl. Saknas.

Serien upphör.