bild
Serie

Handlingar i åtskilliga ämnen

Frimurarbarnhuset i Stockholm

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11756 – 19271) Uppriktiga tankar över Stora logens flyttning till Södra stadshuset 20/11 1756.
2) Berättelser om Frimurarebarnhusets tillstånd 1758, 1774, 777, 1778, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1787 och 1788.
3) Koncept till historik över barnhuset 1813, 1839 och odat.
4) Utdrag ur protokoll från IX:e provinsens stora råd den 6 och 8 juli 1814 ang. bidrag till barnhuset samt dess styrelse och förvaltning.
5) U P M ang terminsavslutningen vid barnhuset den 20/12 1884.
6) Minnesskrift av Carl Bergö vid 150-års-jubileet 1903 (tryck).
7) Betänkande ang barnhusverksamheten. Bergö, odat.
8) P M angående barnhusets förflyttning till Blackeberg 1927.
 
21934 – 19401) Innehåller diverse program, P M och förhållningsregler för det dagliga livet å Blackeberg.
2) Utredningar och betänkande rör omorganisationen av Frimurarebarnhuset till stiftelse 1939-1940.
 
31756 – 19381) Avskrifter av Kungliga brev 1756-1813.
2) Handlingar ang. val av direktionsmedlemmar 1758-1810.
3) Förbindelser av direktionsledamöter 1784-1816.
4) Minnestal över överdirektör Pehr Griese, död 1763, och byggaren Carl Petter Broms, 1770.
5) Handlingar ang. långfredagskoncerterna 1771 och odat.
6) Handlingar ang. Frimurarebarnhusskolan 1807-1840-talet och 1916.
7) Handlingar ang. Föreningen Frimurarebarnen 1927-1932
8) Handlingar ang. sjukvård, sjukfrekvens för barn och personal, berättelser o d 1936-1938.
9) Strödda handlingar med bl a enstaka ex av Inrikes Tidningar 1782 och 1787. Ansökningar om nådegåvan 1810. Tryckt matrikel över Frimurarebarnhusets direktion, tjänstepersonal och barn 1903 (2 ex). Kamrer W Lillieskölds arbetspapper 1900-talets början.