bild
Serie

Ingen titel

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

 Volymer (5 st)

ReferenskodAnmärkning 
L II 1Labanht, Laebanht Piere
La Barrie, Petrus ? (major)
Labbart, Johan (adjunkt)
Labbart, Simon (magasinsförvaltare)
Labensky (S:t Petersburg)
Lachtroup, Conrad (kypare)
Lackendorph, Jens Rahr (doktor)
Lackene, Jöns Andersson (soldat)
La Combe, Joseph (kapten)
La Coste, Francois
La Coudrair, Nicolas Louis Guillaume
La Cour, Réne (gjutare)
Ladewich, Bartoldt (fälttrumpetare)
La Font, Jean Theodor (kaffeskänkare)
La Fontaine (traktör)
La Fortune, Marie Elisabeth
Lafrensen, Matth (räntekammaren)
Lagerbaum, J. (kronoinspektör)
Lagman, Sigfridh Matsson (timmerman)
Lagström, Anton (brukspatron)
Lahen, van de Lahen, Sara (dess avlidne man, borgaren i Kalmar, Petter Gerdtsson)
Lalin, Ludvig (skeppare)
Lallerius, Petter (borgare i Jönköping, dess änka, Margareta Rödings)
Lallerstedt, Eva Elisabeth (änka efter kronobefallningsmannen i Blekinge)
Lallingh, L. (inspektor vid tullen)
Laman, Hindrich (skrivare)
Lamberti, Theodorus
Lame, Anna Christina (änka)
Lamia, Giovan Vincenzio
Lamstorp, Jurgenn
Lancefield, James (från London)
Lnadz, van de Landz, Fransodijs
Landenberg, Erasmus (knekt)
Landgrehn, Jean Nicolas (skrivare)
Landtman, Gustav Georg
Laneéus, Jacob (borgmästare)
Langhaar, Cordt Conrad
Langhorst, Dietrich
Langia, Catharina (kaplansänka)
Langius
Lantbroch, Henrich van
Lantingh, Jean
Larelius, Anders
Larff, Per Persson
Laskofsky, Casper
Lastro, Euphrosina Agnes
Latour
Laube, Michael
Laurbechius, Isacius
Laurensberg, Peder Jörgensen
Lautier, Jean Baptiste (köpman i Göteborg)
Lauwenfridh, Mattias
Laxenius, Thomas
 
L II 2Le Bean, Jean Olivier
Lebenitz, Hans Jörgen
Le Blanc, Bernhard
Lechow, Anders von der
Lecin (Se Licin, volym L II 3)
Le Cocq, Louis Emile
Ledin, Johan
Leffler, Daniel (kommissarie, senare adlad Lagersparre, vilket ändrades till Reuterskiöld, se volym L II 5)
Lefwerin, Margareta Johansdotter
Lefwering, Gotfrid (pukslagare)
Leger, Samuel
Legg, John
Legner
Lehnman, Adam
Leibel, Johan Casimir
Leibing, Johannes Jacobus
Leideitz, Johan Hinrich
Leij, Ley, Tobias
Leijck von, Leyck von, Sara
Leijenborch, Leijonboch, Nils Hansson
Leijman, Anna Christina
Leijman, Gabriel
Leijmarij, Antoine (kirurg)
Leinmarck, Thomas
Leinweber, Johan
Leisnitz, Peter
Leitheutern, Leitheuser, Dorothea
Le Marie, J.
Laman, Johan
Leman, W. M.
Lembeck, Christina
Lemmens, Christina
Lemmens, Hindrich
Lemmens, Johan
Lemmerling, Agaeus
Lemmerman, Heirich (se även Bremensia, volym 56)
Lenberg, Lennberg, Jean, Johan
Lenbom, Catharina
Leneman, Petter och Christina
Lenga, Hinrich
Lengblom, Christina Sophia
Lengerken, Margareta von
Lenhardt, Johan
Lennberg (Se Lenberg)
Lenning, Johan G.
Lenqvist, Herbert
Lensen, Lensens, Johannes Franciscus
Leonard, Jacobus
Leparne (troligtvis ej detta namn, se Legner)
Leporina, Anna
Lepper, Herman (dess änka, Karin Nilsdotter)
Leppien (Anna Regina Brunsten)
Lerka, Jacob (Martha Wilhelmsdotter
Lerman, Erik
Le Roi
Le Roy, Auguste Honoré ?
Le Roy, Pierre
Le Roux, Charles
Leschow, Jöran
Leskievitz
Lesurier, P. B. L.
Leth, Niels
Le Thor, Lothor, Johan Jean
Lettellier, Lorentz (fältväbel)
Lettman, Casper
Leutschberg von, Johan (notarie)
Levanda, Jean de (konsul och kansliråd)
Levanus, Levani, Michael, Gustavus (dess fader var kaplanen Johan Levani i Sagu socken, Åbo län)
Leve, Lewe, Johan
Leverent, Jacob (förrymd kusk)
Leverentz, Alexander (kapten)
Leverentz, Tage (artellerikapten)
Lewerin, Gottfridt
Lewis, Thomas
Lewkowicz, Hirsz
Lexelius, Johan Johansson (lantjägare)
 
L II 3Liberg
Libidinski, Markus
Libram (Se Bremensia, volym 61)
Libzen, Dietrich von
Licenius, Diedrich (Se även Licin)
Licin, Erik (Se även Lecin
Lidbeck, Carl Johan
Lidbeck, Johan Magnus
Lidbeck, Michael
Lidbäck, Anders Johan
Lidell, Georg
Lieberath, O. J.
Liedgren, Anders Bengtsson
Liefwendahl, JohanLielienberg, Alöysius, Keck von
Lieman, Georg Gustaf
Lieschke, Martin
Lieschke, Birger
Liessertz, Ludolph
Lifwendahl, Jochum von Brandeburg
Lihe, Christoffer von der (hovtrumpetare, dess änka Margareta)
Lij, Erik von der (dess hustru Bengta)
Lijttmark, Olof Sjulsson
Likagod, Lijka god (Lyckegod, se nedan, volym L II 5)
Lilielundh, Michael Hansson
Liljemalm, Johan (soldat)
Lilliander, Johan
Lillienborg (Se Lillieborg, volym L 22)
Lilliestedt, Henrik (andra namn som omnämns är: Ljoncrantz och Erik Orrhane)
Lillienwalldh, Carl Christian
Lillivan, Johan (moder: Chatarina Boosdotter Muur)
Limback, Limbaeck, Nicolaus
Limingius, Laurentius
Limon, Magnus
Linbach, Linbuch, Nilas Johan (dess änka, Maria von Frostinna
Linberg (Se Linbach)
Linck, A.
Linck, Johan Gottfried (sprutslagare)
Linckemeyer, Jochim
Lindberger, Anders
Lindehielm (Se Lindhielm, Lindhjelm, volym L 32)
Lindelius, Ambjörn (präst, dess änka Kirstin Andersdotter)
Lindelius, Clas
Lindentahl, B. von
Lindfors, Eskil
Lindholm, Johan
Lindhult, Johan (doktor)
Lindhult, Per
Lindlöf, Ingrid Christina (överskeppareänka)
Lindou, Mats Månsson (dess änka, Margareta Matsdotter)
Lindzell, Carl Fredrik
Linnerhielm, Olof (fader: Jonas Linnerius)
Linnerius, Jonas
Linning, Jonas (fänrik)
Linse, David (borgare)
Linstow, Georg Gebhart
Linström, Henric (skräddare på Åland)
Linström, Nils (i Helsingör)
Linten (löjtnant, dess änka, Geruda Elisabeth Fucks)
Linten, Jacob von
Lion, Israel Jr
Lipen, Lipenn, Jacob von der
Lippig, Nicolas
Liptay, Michael de Bolczhaza von (knekt från Ungern)
Lischau (stallskrivare)
Lischou, Esaias (postmästare, dess änka, Magdalena Lisko)
Listing, Melchior (dess änka, Anna Listing)
Lith (Se Lieth, volym L 18)
Littel, Jeffrey
Littios, Markus Matsson
Littner, Hans Nilsson (inspektor vid Stora sjötullen)
Litzmann, Pawel Pål
Livarol, Livarot
Lixander, Olof (pastor)
Ljungström, Jacob (lantjägmästare)
Ljungströmmer, Lars Ph. (fältkamrerare)
Ljureen, Mats N.
 
L II 4Lobjörn (Se Loobjörn)
Lobo, Le Chevalier de
Lockartt, Albrecht
lodener, Johan Christopher
Lodzienski, Lodovius Franciscus
Loedula, Barbara
Loem, Constatin
Lohm, Johan
Lohm, Johanna Catharina (dotter till Johanna Juliana Josefa Lohm)
Lohm, Johanna Juliana Josefa (född Pechlin von Löwenbach, änka efter överstelöjtnant Carl Johan Lohm)
Lohm, Gustaf
Lohm, Petter
Lohm, Samuel
Lohm, Ulrica Sophia (född Braun)
Lohman, Anders
Lohman, Ernst Hindrich
Lohman, Frans Albrecht
Lohman, Johan
Lohman, Johan Albrecht
Lohman, Lucas
Lohman, Nicolaus
Lohmann, monsieur de Lohmann
Lohmeijer, Anton Gynter von
Lohmeijer (kapten)
Lohsen, Jochim
Lohsen, Jurgen
Lom, Sven
Londicer, Georg Johan
Loning, Gabriel
Lonneman, Jonas
Lofwe, Jonas
Loobjörn, Jacob
Lookman, Andreas
Lorent, Abraham Robert
Lorent, Paul Emil
Lorentz, Adam Sobeck von
Lorentz, Anders
Lorentz, Catharina
Lorentzsson, Johan (dess änka Britta Johansdotter Bröms)
Lorentzsson, Petter
Loth, Charles
Lothor, Jean Johan (Se Le Thor, volym L II 2)
Lothsack, Jacob
Lundblad, Johan Fredrik af
 
L II 5Lubbacke, Gabriel
Lubke, Paull
Luchau, Johan
Lucheri, Marcus
Luchtz, Martin
Luctken, Lucas
Ludeen, Jacob
Luder (Se Bremensia, volym 56)
Luderitz, Lüderitz, von
Ludertsson, Johan Hilleboldt
Lundblad, Johan Fredrik af (Se även volym L II 4)
Lundbom (hovrättsnotarie, dess änka Sofhie Björkan)
Lundbom, Anders
Lundbom, Sven
Lundbom, Ulrica
Lundbäck, Arvid
Lunden, Jacob von (dess änka, Margreta Kaue)
Lundenberg, Jacob (magister)
Lundenstierna, Didrik Lorentz von
Lundgård, J.
Lundholm, Alexander
Lundqvist, Nils
Lunemann, P. (skall troligtvis vara Kunemann)
Lupokin Bojar, Fredrich Fiodor
Lustig, Johan (avrättad båtsman)
Lutk, Albrecht (dess änka)
Lutkeschwager, Jochim
Lutkeschwager, Magdalena
Lutter, Doerper (arvstvist, även Windhorst och Kothhaewer omnämns)
Luttermarck, Asmund
Luyssem, Luyssen, Adolph von
Lycke, Karin
Lyckegod, Nils (namnet är Lijka god/Lijkagod, avrättad högbåtsman)
Lyckosander, Jacob
Lyddel, Lydel, Lydell, Jöran
Lyding, Erik
Lyding, Gustaf
Lyhnman, Claus, Gaus
Lysander, Dorothea
Lyttraeus, Jöran Jöransson
Lång, Hans (arkaliemästare, dess änka, Ingeborg Persdotter)
Lång, Per Larsson
Läfler, Läffler, Löfler, Leffler, Daniel (Se även Leffler, volym L II 2, kommissarie, senare adlad Lagersparre, ändrat till Reuterskiöld)
Lähr, Abraham (polsk buntmakarmästare)
Lämbcke, Johan Christiansson (från Malmö)
Längman, Laengman, Maria Christina (änka efter prästen Mathias Laengman i Loppis)
Lärka, Erik
Löbeherr, Johan Gottfried
Löfberg, Johan (år 1744, avliden student, moderns namn: Derosten)
Löfberg, Johan Peter (år 1766, skrivare)
Löfbohm, Andreas
Löffman, Anders
Löffler, Löfler (Se Leffler)
Löfquist, Andreas (förgyllare)
Löfstadiea, Ulrica (änka efter sjökapten Petter Löfstadius)
Löfström, Erik (handelsbetjänt)
Löfvelius, Petter (borgare i Uppsala)
Löfvendahl, Torkel (konstapel i fältartelleristaten, dess änka, Annika Swala)
Lögdahl, Petter (länsman i Sollefteå)
Löhding, Christian Jacob
Löhm, Heinrich Wilhelm
Lönblad, Anders
Lönqvist, Johan
Löttingh, Olof
Löwenancker, Daniel (innehåller en ekonomisk redovisning)
Löwenborg (Gabriel Valentinsson, brodern Erik Löwenborg, svågern Baltzar Gyldenhoff)
Löwenhielm, Gustaf (greve)
Lööck, Erik (borgare i Stockholm)