bild
Serie

Skrivelser från landshövdingar m fl ämbetsmän

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Serien inbunden, defekta band kapslade. Skrivelser från år 1800 saknas enligt anteckning på äldre lappförteckningskort.

ReferenskodTidAnmärkning 
4291598-1698Pag 1-844 (ursprunglig paginering), 845-850 (senare paginering med blyerts). Lucka 441-444 konstaterad 1968-10-14. Mellan s.496 och 497 två opaginerade blad. Med kronologiskt register (först i volymen). En skrivelse från 1695 ingår i vol 430. 
4301695-1720Endast en skrivelse 1695, övriga från detta år i vol 429. Luckor 1701, 1710. Pag 1-698. För tiden 1700-1712 är denna volym parallell med vol 431. Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
4311699-1712Pag 1-882; lucka 770-779 p.g.a. felpaginering. För tiden 1700-1712 parallell med volym 430. Med kronologiskt register (först i volymen). 
4321721-1730Pag 1-651 (lucka 159-160 konstaterad 1968-10-14). Opaginerade blad: mellan s.350 och 351 (två blad), mellan 354 och 355 (två blad), mellan 476 och 477 (två blad). Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
4331731-1735Pag 1-497. Opaginerade blad: mellan s.297 och 298 (fyra blad), Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
4341736-1740Pag 1-482. Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4351741-1757Pag 1-1654; lucka 565-566 (konstaterad 1961-05-19, då volymen återkom efter renovering i Bergslagets bokbinderi). Med alfabetikst register (först i volymen). 
4361758-1766Pag 1-976, 976½, opaginerat blad, 977-1182, 1182½, opaginerat blad, 1183-1242, 1242½, opaginerat blad, 1243-1266. Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4371767-1771Pag 1-601, 608. Luckor 111-112, 203-204 och 365-366 konstaterade 1968-10-14. Opaginerat blad mellan s.280 och 281. Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4381772-1778Pag 1-486, 487(1)-490(1), 487-(2)-490(2), 491-1066. Sid 981-984 inbundna mellan s.696 och 697. Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4391779-1786Pag 1-334, 335(1)-344(1), 335(2)-344(2), 345-668. Lucka 241-242 konstaterad 1968-10-15. Mellan s.648 och 649 fyra opaginerade blad. Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4401787-1799Pag 1-503, 504(1), 403(!), 504(2), 505-758. Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4411801-1820Häri (i denna ordning):
register efter avsändare 1801-1810, opag;
alfabetiskt register, 1801-1810, opag;
skrivelser 1801-1810 (pag 1-14, 15(1)-18(1), 15(2)-18(2), 19-60, 61(1)-62(1), 61(2)-62(2), 63-96, 97(1)-100(1), 97(2)-100(2), 101-528, 429-432);

register efter avsändare 1811-1820, opag;
alfabetiskt register 1811-1820, opag;
skrivelser 1811-1820 (pag 1-168, 173(1)-176(1), 169-172, 173(2)-176(2), 177-522).
 
4421821-1830Pag 1-20, 21(1)-22(1), 21(2)-22(2), 23(1)-24(1), 21(3)-22(3), 23(2)-24(2), 25-82, 83(1)-86(1), 83(2)-86(2), 87-508, 509(1)-516(1), 509(2)-516(2), 517-786, 787(1)-790(1), 787(2)-790(2), 791-801, 802(1), 802(2), 803(1)-805(1), 803(2)-805(2), 806-812,

873-879, 890-930. Med register efter avsändare och alfabetiskt register (först i volymen).
 
4431831-1840Pag 1-32, 33(1)-36(1), 33(2)-36(2), 37-444, 445(1)-446(1), 445(2)-446(2), 447-488, 489(1)-492(1), 489(2)-492(2), 493-506, 507½, 507-646. Mellan 507½ och 507 åtta onumrerade blad.

Med register efter avsändare och alfabetiskt register (först i volymen).