bild
Volym

[Kommissionshandlingar]

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/413/F3/959
ExtraID959
Datering
1729 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkning"Kongl. Commissionens betänkande 1729, beträffande de kring Fahlu och Avesta belägne Jernverk." Betänkandet odaterat, etiketten på främre pärmen troligen av senare hand.

Betänkandet avser järnverkens intrång på skogar, avsedda för Falu gruva och Avesta bruk." ...även andra rannsakningar i liknande syfte anställdes, varibland en av 1723 års riksdag begärd förnyad undersökning rörande bruken kring Falun och Avesta" (Boethius, Hammarkommissionerna på 1680- och 1720-talet, i: En bergsbok till Carl Sahlin s.207). "Ständerna ansågo också nödvändigt att tillsätta en kommission för att undersöka de i Falu bergslag och Avesta bruks närhet belägna järnverkens skogstillgång, ty det var påtagligt, att många järnverk hade gjort av med sin skog och nu levde på olagligt kolköp" (Norberg, Avesta under kopparbrukets tid, del 1 s.319 not 402).
En äldre lappförteckning upptog även "1 band Handlingar hörande till Kongl. Commissionens betänkande 1728-1729", som ej påträffades vid föreliggande volyms förtecknande 1975-08-20.

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11