bild
Serie

Icke gallringsbara bilagor till församlingsboken fr o m 1968

Husie kyrkoarkiv

Serien i kartong. Handlingar utgallras from 1968 med en frist av 20 år med undantag av handlingar rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälan från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar, enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11968 – 1991 
21968 – 1991T o m 1991-06-30.