bild
Serie

Skolrådets handlingar

Biskopskulla kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11848 – 1951Spridda år. Innehåller även verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1802-1879, spridda år, prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper 1893-1910, redogörelse för hundskattens användning i Biskopskulla 1902-1910, 1913-1914, räkenskapssammandrag 1874-1966, ringarlista 1919-1920, handlingar angående förmyndarskap 1942-1945 och protokollsbok för fattig- och magasinskassan 1952-1960.