bild
Serie

Protokoll i civila mål

Svea Hovrätt

Innehåller även åtskilliga protokoll i brottmål från tidigare år. Fr.o.m. 1860 ingå kriminalprotokollen här