Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor

Anundsjö kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11696 – 1951Geometrisk karta över Bredbyn, 1696.
Karta över Cappelansbostället Burestrand i Anundsjö socken, 1878.
Kartor över tomtupplåtelser omkring Anundsjö järnvägsstation och stationsområde i Anundsjö socken (3 st), 1899.
Kartor över Anundsjö kyrkoherdeboställe i Anundsjö socken (6 st), 1920-1938.
Kartor över Prästbordet nr 1 (7 st), 1938-1943.
Karta över gränsen mellan Anundsjö och Solbergs kyrkobokföringsdistriktet, 1940.
Karta utvisande bebyggelse m.m. å prästgården och komministerbostället i Anundsjö församling, 1951.
 
21701 – 1732Geografisk ritning över Anundsjö prästbords skog, avfattat 1701 och utlämnat 1732 av
Nils Spole
Se kartsamlingen nr 1
 
31767Karta över Anundsjö prästgårds skogsmark av O. Berlin
Se kartsamlingen nr. 2
 
41767Karta över Anundsjö prästbords åker och äng författad och beskriven av O. Berlin.
Se kartsamlingen nr. 3
 
51837Karta över rågången mellan Anundsjö pastorsboställe och Sörmesunda by upprättad efter vederbörligt förordnande av P. Näslund
Se kartsamlingen nr. 230
 
61952 – 1984Karta över delar av Prästbordet, 1952.
Karta över Bredbyns samhälle, 1954.
Karta utvisande ägoutbyte mellan Bredbyn 2:48 och Prästbordet 1:1, 1958.
Karta över en del av kyrkoherdeboställets skog, 1967.
Karta över marköverföring genom ägoutbyten, 1969.
Kartor över avstyckningar från Prästbordet 1:1 (14 st), 1972-1974.
Fastighetsreglering berörande Prästbordet 1:1, 1:4, 1:18, 1:52, 1:66, 1:69 och 1:105, 1974.
Avstyckning och fastighetsreglering, Prästbordet 1:1 och 1:123, 1984.
Avstyckning och fastighetsreglering, Prästbordet 1:123 m.fl., 1984.
 
- [H0001]Odat.Karta över Sörflerke by.
Kvarligger i vol N: 2