bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Gallringsbara

Borgeby kyrkoarkiv

Gallras med en gallringsfrist av 20 år i enlighet med RA-MS 2000:5.