bild
Serie

Treterminskataloger vid enskilda läroanstalter

Skolöverstyrelsen

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420262/03/F II cb
ArkivinstitutionRiksarkivet

Innehåll

Allmän anmärkningBand. Treterminskataloger från de statliga gymnasierna gallras efter 1 år enligt kungl. brev 17/11 1944.
Utgallras vid inaktualitet enligt riksarkivets gallringsbeslut den 5.9.1966 nr 172.