bild
Serie

Handlingar rörande bevillningen

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser årsvisa förslag över Riksens Ständers bevillningar i Gävleborgs län för åren 1683-1809 samt sammandrag och förslag över respektive års bevillning för åren 1810-1920.
Varje fögderis respektive stads handlingar är separat uppställda årsvis. Fögderiernas handlingar är i sin tur sockenindelade.
Bevillningsslagen som förekommer
varierar genom åren. Förekommande
bevillningsslag är exempelvis: brännvinsacciser, inkomstskatter,
fastighetsskatter, förmögenhets-
skatter och personalavgifter.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-13 lev. 1913, vol. 14-21 lev. 10/3 1943, vol. 22-24 lev. 18/8 1955, vol. 25-28 lev. ??.

 Volymer (28 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11683 – 1692Innehåller förslag på riksdagsbe- villningar för åren 1683-1687 samt extrakt för åren 1691-1692. 
21733 – 1785Innehåller expedierade hembuds-
handlingar till övervägande del i
form av utdrag ur häradsrätternas
lagfartsprotokoll för åren 1733-
1785 samt 1733-1735 års allmänna bevillningsavgiftslängd.
 
31735 – 1745 
41746 – 1749 
51750 – 1752 
61753 – 1755 
71756 – 1760 
81761 – 1765 
91766 – 1771 
101772 – 1776 
111777 – 1784 
121783 – 1792 
131793 – 1800 
141801 – 1805 
151806 – 1813 
161814 – 1819 
171820 – 1824 
181825 – 1830 
191831 – 1834 
201835 – 1839 
211840 – 1844 
221845 – 1849 
231850 – 1854 
241855 – 1859 
251860 – 1869 
261870 – 1884 
271885 – 1909 
281910 – 1920