Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar angående kyrkan

Lovö kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11700-tal – 1978Volymen förvaras i NS 86: 173-178.
Ritning angående arkitekttävling om altarväggen i Lovö kyrka på 1700-talet av bl.a. Lorentz Almfeldt, Axel Almfeldt och Peter Estenberg, modern kopia.
Slottsbyggmästaren Edbergs projektplan för Lovö kyrka 1784, modern kopia.
Slottsbyggmästaren Edbergs ritning till ombyggnad av Lovö kyrka 1801, modern kopia.
Ritning av Lovö kyrka, troligen Edberg förslag 1795, modern kopia.
Uppmätningsritning med 1885 års bänkinredning av Erik Fant 1933, modern kopia.
Ritning av tegelgolvet med gravhällarna i Lovö kyrka av Berit Wallenberg 1935, modern kopia.
Ritning av gravhällarna i Lovö kyrka av Berit Wallenberg 1952, modern kopia.
Ritning av byggnadshistorisk plan för Lovö kyrka av Berit Wallenberg 1935, modern kopia.
Uppmätningsritning av Lovö kyrka av Berit Wallenberg 1935 och odat, modern kopia.
Uppmäö´tningsritning av kärnkyrkan för Lovö kyrka, av Berit Wallenberg odat, modern kopia.
Uppmätningsritning av Klövsadelskyrkan, Lovö kyrka av Berit Wallenberg odat, modern kopia.
Ritning av Lovö kyrkas byggnads tillväväxt av Berit Wallenberg odat, modern kopia.
Ritning av norra väggen i långhuset i Lovö kyrka av Berit Wallenberg 1935, modern kopia.
Ritning av längdsektionen sedd mot söder i Lovö kyrka av Berit Wallenberg 1935, modern kopia. modern kopia.
Plankarta över Lovö kyrka med omgivning. Väg 825 Drottningsholm-Prästvik, anslutning till väg 823.
Uppmätningsritningar av södra och norra vägen i långhuset i Lovö kyrka av Berit Wallenberg 1935.
Uppmätningsritning av norra murfasaden till Lovö kyrka av Berit Wallenberg 1935.
Uppmätningsritning till stora gravkammaren under Lovö kyrkas kor (plan av väggarnas valvbågar utbredda) av Berit Wallenberg 1935.
Uppmätningsritning till tegelgolv med gravhällarna i Lovö kyrka av Berit Wallenberg 1935.
Pehr Adam Wallmarks gravsten å Lovö kyrkogård 1858, uppmätningritning av Berit Wallenberg 1946,
Skriften Lovö Kyrka, Upplandskyrkor 178 av Berit Wallenberg 1978.
 
21934Restaureringsförslag för kyrkan 1934.
Altare i Lovö kyrka, odat