Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Bergsjö kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1707 – 1758Inventarieförteckningar
Se C: 2
 
- [H0002]1729 – 1849 Odatu å 1729-1849
Inventarieförteckningar
Se O I a: 1
 
- [H0003]1754Inventarieförteckning

Anm.: Avskrift.
Se N I: 1
 
11847 – 1899Kapsel
Arkiv- och inventarieförteckningar m m
Lev 11/1975

Inneh. även:
Bilaga till flyttningslängder 1767
Dopattest 1881
Bilaga till lysnings- och vigselboken 1881
Bilaga till död- och begravningsboken 1892
Skrivelser, utslag,resolutioner,
kungörelser 1672-1875 spr år
Verifikationer till lasarettsmedlen 1843-1850
Handlingar ang prästval 1826-1875
Handlingar ang kyrkogården 1879, 1883
Handlingar ang kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
1809-1914
Handlingar ang prästerskapets löneförmåner 1889,1890
Handlingar ang kyrkvaktare och organist 1881,1884
Testamente efter Anders Andersson
i Västertanne 1860
Handlingar ang den Erik Janssonska
sekterismen 1846
Jordebok för Bergsjö 1880
Soldaters avskedspass och pensionbrev 1881-1902
 
- [H0004]1849Inventarieförteckning
Se P I: 4