Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Bergsjö kyrkoarkiv

I kart och ritningsarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11726Karta över Bergsjö tingslag, med det av Nils Spole år 1726 inritade nybygget Fagernäs i Hassela socken, upprättad år 1710
av Christoffer Stenklyft
Format 160 x 63 cm
Lev 57/1974
Kartan har nr 737 men finns tyvärr inte på plats av någon anledning.
 
21741 – 1881Mall till klockkläpp, 1741.
Kartsamlingen nr 765.
Karta över Kyrkbyns samfällda skog och ägor i Bergsjö sn, 1762.
Format 56x 93 cm.
Kartsamlingen nr 766.
Karta över rågången mellan Bergsjö och Bjuråkers socknar, 1875.
Format 52 x 52 cm.
Kartsamlingen nr 767.
Ritning till Bergsjö kyrkofasad, 1794.
Format 50 x 32 cm.
Kartsamlingen nr 768.
Ritning till Bergsjö kyrka, plan, 1794.
Format 50 x 31 cm.
Kartsamlingen nr 769.
Ritning till Bergsjö kyrka, 1844.
Format 65 x 51 cm.
Kartsamlingen nr 770.
Karta över Bergsjö tingslag, 1848.
Format 90 x 63 cm.
Kartsamlingen nr 771.
Karta över inrösningsjorden och en del skogsmark till Bergsjö sockens Prestbol, 1875.
Kartsamlingen nr 772.
Karta över avrösningsjorden till Bergsjö sockens prästbord, 1876.
Format 50 x 120 cm.
Kartsamlingen nr 773.
Karta över Bersjö prästbords hemägor, 1768.
Format 85 x 47 cm.
Kartsamlingen nr 774.
Karta över tillämnad ny kyrkogård i Bergsjö socken, 1879.
Format 36 x 47 cm.
Kartsamlingen nr 775.
Ritning till skolhus i Bergsjö, 1881.
Format 64 x 68 cm.
Kartsamlingen nr 776.
Karta över den mark som förbättrats eller tillvunnits genom sänkning av Rännsjön, Bergsjö socken.
Format 45 x 47 cm.
Kartsamlingen nr 777.
Gravkarta över Bergsjö kyrkogård, u å.
Format 22 x 37 cm.
Kartsamlingen nr 778.
Ritning till Söderåsens skolhus, u å.
Format 22 x 36 cm.
Kartsamlingen nr 779.
Ritning till Norrgimma skola, plan, u å.
Format 19 x 26 cm.
Kartsamlingen nr 780.
Förslag till påbyggnad av Norrgimma skola, u å.
Format 33 x 33 cm.
Kartsamlingen nr 781.
Ritning till ombyggnad av lärarebostaden av Norrgima skola, u å.
Format 48 x 70 cm.
Kartsamlingen nr 782.
Förslag till skola i Bjåstabodarna, u å.
Format 39 x 48 cm.
Kartsamlingen nr 783.
Plan för ombyggnad i Fiskviks skola, u å.
Format 34 x 50 cm.
Kartsamlingen nr 784.
Förslag till skolhus i Bergsjö, uå.
Format 58 x 68 cm.
Kartsamlingen nr 785.
Karta över gränserna mellan Prästbordet och kyrkplanen, u å.
Format 13 x 21 cm.
Kartsamlingen nr 786.
Karta över prästjorden utvisande arealen av olika slags odlade grödor, u å.
Format 20 x 49 cm.
Kartsamlingen nr 787.
Lev 11/1975.
 
31809 – 1812Geometrisk karta 1809-1812 över skogarna i Bergsjö sn Norra Hälsingland, Gävleborgs län. Rullad.
Författad till allmän delning av A. Aspholm
Format 141 x 185 cm
Lev 57/1974
Kartsamlingen nr 738
 
41860Karta över lägenhet Elfbohed nr 3 Norra Elgered av Bergsjö socken
Upprättad 1860 av N. Härdelin
Format 27 x 45 cm
Kartsamlingen nr 58
 
61650 – 1995Karta över prästgård och kyrka, 1650.
Plan över Bergsjö prästgård, 1914.
Ritningar rörande Bergsjö prästgård, 1938.
Förslag till trädgård vid Bergsjö prästgård, 1940.
Ritningar rörande församlingshemmet i Bergsjö kommun, 1963 och 1969.
Bord för sakristian i kyrkan i Bergsjö, 1964.
Täckdikningsplan vid Prästgården 1:1, 1968.
Ljudanläggning i Bergsjö kyrka, 1982.
Nybyggnad av ekonomibyggnad, Bergsjö prästgård 1:5, 1992.
El, värme och larm i Bergsjö kyrka, 1995.
 
- [H0001]1896Ritning över skolhus i Älgered, 1896.
Lev. 204/1972
Format 21,5 x 27,5 cm
Kvarligger i vol. L II: 1
 
71903 – 1988Karta i två delar över samfälligheter lydande under byarna Kyrkbyn och Berg samt kyrkoherdebostället i Bergsjö socken, 1903-1905.
Skolhusbyggnader i Bergsjö församling samt en ritning rörande resturation och tillbyggnad av lärarebostad vid Norrgimma skola, 1904-1934.
Karta över skolhustomt i Gamsäters by, Bergsjö socken, 1916.
Skogen till Bergsjö kyrkoherdeboställe, 1920.
Karta över rågångarna omkring fastigheter i Kyrkbyn, Bergsjö socken, 1927.
Plankarta över ägor till Bergsjö kyrkoherdeboställe och Kyrkbyn nr 12:13, 1939.
Karta över delar av Kyrkbyns och Högens byar samt Prästgården nr 1 i Bergsjö socken, 1940-1945.
Kartor över skiften vid Bergsjö kyrkoherdeboställe, 1941.
Landskapsplan, Bergsjö kyrka med omnejd, 1988.
 
81913 – 1992Två kartor och förteckning över familjegravplatser vid kyrkogården i Bergsjö, 1913 och 1921.
Gravkartor över Bergsjö kyrkogård, 1947.
Planer rörande Bergsjö nya kyrkogård, 1968.
Markplanering och utvidgningsförslag av kyrkogårdsområde i Bergsjö, 1988-1992.
 
91923Delad karta i två delar över ägorna till hemmanet Prästgården nr 1 i Bergsjö socken, 1923.
Halv karta över Bergeboskogen, u.å.
 
101955Renovering av prästgården. Inbunden bok som står bland rullade kartor. 
111962 – 1984Kyrkogårdsutvidgning och begravningskapell i Bergsjö, 1962.
Revisionsritningar över dränerings- och vattenledningar på Bergsjö nya kyrkogård, 1963.
Ritningar rörande Bergsjö kapell, 1983.
Kartor och mätresultat över Bergsjö kyrkogård, 1984.
 
121987Gravkarta över Bergsjö kyrkogård. Rullad. 
131988Översiktsplan över Bergsjö. Rullad. 
141991Bergsjö kyrkogård. Rullad.